СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

На 11.08.2020г. и 12.08.2020г. Ръководството на училището проведе  срещи с Обществения съвет и родители във връзка с предложения проект за организация на учебния процес през новата учебна 2020/2021г. След изслушване на всички мнения и разисквания, с цел равнопоставеността на всички ученици в училище, съобразявайки се с изискванията за КОВИД 19 и наличния брой класни стаи, дневният режим за новата учебна година ще бъде както следва:

  • Първи срок:   Първа смяна – ще се обучават учениците от 1,2,3,4 и 7 клас

   Втора смяна – ще учат учениците от 5 и 6 клас и групите за занималня.

  • Втори срок:  Първа смяна – ще се обучават учениците от 1,2,5 и 6 клас

 Втора смяна – ще учат учениците от 3,4 и 7 клас.

  От Ръководството

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Линк към произведенията за лятно четене за 5-ти клас : https://view.genial.ly/5cdaf4f6482f4d0f41e6b037/horizontal-infographic-lists-chetivo-za-vakanciyata-5-klas

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Списък на учениците от първи клас, приети на трето класиране за учебната 2020-2021г.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Съобщение за свободни места

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Списък на учениците от първи клас, приети на второ класиране за учебната 2020-2021г.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

  Записването на учениците, приети на второ класиране, ще се извърши в периода 16.06 – 18.06.2020г вкл. до 17.00 часа. Поради провеждането на Националното външно оценяване в 7 клас на 17.06.2020г. записването ще се извършва от 14.00 до 17.00 часа.

От Ръководството

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Съобщение

Свободни места за прием в І клас

за учебната 2020/2021г.

след първо класиране

към 05.06.2020г.  – общо  9.

Напомняме Ви, че от 09.06.2020г /вторник/

до 12.06.2020г /петък/ вкл.

ще се подават заявления за участие във второто класиране.

Заявленията ще се подават

на електронен адрес: priem@ou-61.org

или в кабинета на заместник-директора.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020г., 18,00 ч.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че нашето училище се включи в нов проект „Подкрепа за успех“, в който ще бъдат включени ученици, които изпитаха обучителни затруднения по време на електронното обучение. Осигуряването на допълнително обучение ще бъде по учебните предмети БЕЛ и Математика.

                                                                                            От Ръководството

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Списък на учениците от първи клас, приети на първо класиране за учебната 2020-2021г.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

ВАЖНО!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

От 02.06.  до 05.06.2020г. вкл. от 8.30 до 17.00 часа в сградата на училището ще можете да записвате учениците, приети на първо класиране. Необходимо е да предоставите оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование, копие от акта за раждане и декларацията за обработване на лични данни / в случай, че не сте ги изпратили по електронен път/.

Не е необходимо да носите оригинали на удостоверенията за постоянен и настоящ адрес, защото същите са ни  предоставени  по електронен път от районните администрации.

                                                               От Ръководството

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Виртуално тържество по случай завършването на учебната година на 1б клас с класен ръководител г-жа Теодора Здравкова

Виртуално тържество по случай завършването на учебната година на 1а клас с класен ръководител г-жа Къдрушка Беева

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за