Заповед на Министъра на образованието и науката РД-09-1028_29.04.21

Дневно разписание на учебните часове за периода 10.05-14.05.2021г.

Седмично разписание за 1 – 2 клас за периода 10.05 – 14.05.2021г.

Седмично разписание за 3 – 4 клас за периода 10.05 – 14.05.2021г.

Седмично разписание за 5 – 7 клас за периода 10.05 – 14.05.2021г.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На 17.04.2021г /събота/  в  61 ОУ ще  проведем  среща с Вас – родителите на бъдещите първокласници, за да Ви представим нашето училище и да Ви запознаем с учебния план, по който ще учат Вашите деца. Ще се срещнете с началните учители, които ще водят първите класове; ще Ви разясним новата електронна система за кандидатстване; ще отговорим на всичките въпроси, които Ви интересуват.

Във връзка с епидемичната обстановка, Ви молим да носите маска и да спазвате нужната дистанция. Желателно е присъствието само на един родител!

За по-добрата организация предлагаме следния часови график:

  • Първа група – от 10.00 до 10.20 часа
  • Втора група – от 10.30 до 10.50 часа
  • Трета група – от 11.00 до 11.20 часа

От Ръководството

Прием 1 клас – указания за родители

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Актуална информация относно кандидатстването за първи клас за учебната 2021/2022г.

можете да намерите на сайта ни в секция – Прием.Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за


Уважаеми родители,

Приложено Ви изпращаме за сведение и изпълнение Заповед №РД09-748 /19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно организиране обучение от разстояние в електронна среда на учениците от първи до дванадесети клас, във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването.

                                                                                        От Ръководството

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Дневно разписание на учебните часове в условията на обучение в електронна среда от разстояние за І-ІV клас

Седмично разписание на -І-ІІ клас

Седмично разписание на -ІІІ-ІV клас

Дневно разписание прогимназиален етап 2 срок ОРЕС

Седмично разписание прогимназиален етап 2 срок ОРЕС


Отговори от състезанието Европейско Кенгуру

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със заповед РД-01-112/ 11.03.2021 на на директора на СРЗИ и заповед № РД-09-604/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас, считано от 12.03.2021г. до 26.03.2021г. /включително/. Учебните занятия ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        На 17.03.2021г. ще се проведат родителски срещи за начален етап /1-4 клас/ от 19.00 часа в платформата Microsoft Teams.

        На 18.03.2021г. ще се проведат родителски срещи за прогимназиален етап /5-7 клас/ от 19.00 часа в платформата Microsoft Teams.

                                                                                         От Ръководството

 

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Честит 3-ти март! 2 в клас, 61 ОУ гр.София

 

 

 

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители,

Във връзка с началото на втория учебен срок,  епидемиологичната обстановка в страната и писмо № РД – 01 – 52/26.01.2021г на Министъра на здравеопазването, Ви информираме за следната организация на учебната дейност в 61 ОУ:

  • Започваме със Седмична програма на учебните часове за периода от 04.02.2021г до 17.03.2021г вкл, както и график на часовете. При този вариант  всички ученици ще учат първа смяна, с начало на учебните часове –  8,30 часа.

Спазваме определения график от писмото на Министъра на здравеопазването, а именно:

  • от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;
  • от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас;
  • от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас.
  • Разработили сме и Седмична програма на учебните часове – вариант Б – когато се разреши присъствено обучение за всички ученици в училище. Тогава  преминаване към двусменен режим на обучение и нов  график на часовете.

                                                                                                        От Ръководството

Дневно разписание на учебните часове от от 04.02. – 17.03.2021г вкл. – ОЕСР

Дневно разписание на учебните часове за ІІ срок от 04.02. – 17.03.2021г вкл.

Седмично разписание Прогимназиален етап – 2 срок вар.А от 04.02. – 17.03.2021г вкл. 

Седмично разписание 2 срок Начален Етап 1-2 клас от 04.02. – 17.03.2021г вкл. 

Седмично разписание 2 срок Начален етап 3-4 клас от 04.02. – 17.03.2021г вкл. Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Здравейте, скъпи родители!

  Ситуацията на епидемия поставя пред вас редица въпроси, възникващи поради промените на първичния жизнен ритъм на  всяко семейство. Налага  се да се адаптираме към новите обстоятелства и да продължим да поддържаме нормален начин на живот. Но това понякога не е никак лесно, както за нас, родителите, така и за нашите деца. За да се справим, е необходимо  заедно да намерим  начин как да преодолеем емоционалните си преживявания, които повлияват  негативно и нашето поведение.  Дали да съхраним дневния  режим на децата? Как да се справим със стреса в такава критична ситуация? Свързани ли са нашите емоционални състояния с тези на детето?

    Въпросите, които възникват във вашето съзнание и  които ви карат да се чувствате дискомфортно, може да отправяте всеки  вторник от 16:00   до   16:40  ч.  в  платформата Microsoft Teams , код:  oouqhsz.

Психолог на 61 ОУ,

Мария СпасоваПубликувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за