Удължаване срока на обявата за извънкласни дейности 2017

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Обява за извънкласни дейности 2017


СЪОБЩЕНИЕ

Записването на учениците от

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ще се извърши в

периода от 14.06.2017г до 15.06.2017г. вкл.

от 8.30 – 16.30 часа в стая №1, ет.1 в сградата на училището.

При записването  да се представя

ОРИГИНАЛА на удостоверението за завършена подготвителна група.

Списък на класираните ученици за I клас за учебната 2017-2018г. – Второ класиране

 

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Свободни места за прием в І клас за учебната 2017/2018г.

след Първо класиране към 08.06.2017г. – общо 17 места.

Съгласно писмо на РУО-София-град с изх.№РУО1-12927/06.2017г., както и в изпълнение на т.5.2 от  Системата за прием на ученици в І клас,

родителите на бъдещите първокласници подават заявления в желаните от тях училища за участие във Второ класиране,

 при наличие на свободни места в тях.

Подаването на заявления и документи към тях ще се извърши

в периода 09.06 – 12.06.2017г. вкл.

в стая №1, ет.1 в сградата на училището

от 8:30 до 16:30ч.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

СЪОБЩЕНИЕ

Записването на учениците от

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ще се извърши в

периода от 05.06.2017г до 07.06.2017г. вкл.

от 8.30 – 17.30 часа в стая №1, ет.1 в сградата на училището.

 

При записването  да се представя

ОРИГИНАЛА на удостоверението за завършена подготвителна група.

 

                                     От Ръководството


Списък на класираните ученици за първи клас за учебната 2017-2018г. – първо класиране

 

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

 

ВАЖНО !!! 

СЪОБЩЕНИЕ

за родителите на бъдещите първокласници!

Информацията за класираните ученици ще се обявява по входящи номера на подадените заявления, съгласно Закона за защита на личните данни.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя ОРИГИНАЛА на удостоверението за завършена подготвителна група и копие от акта за раждане на детето.


График на дейностите за прием на ученици в 1-ви клас за учебната 2017-2018г.


Учебен план за първи клас за учебната 2017 – 2018г.


Декларация при записване на първокласник


Лятно училище в 61 ОУ


Патронен празник на 61 ОУ 


 Награден учител от 61 ОУ


 

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 19.04.2017г от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за първи клас, трети клас и 2в и 2г клас.

На 26.04.2016г. от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за всички останали класове.

На родителите от 4 и 7 клас ще бъдат разяснени подробности относно предстоящите Национални външни оценявания в тези класове.

                                                                                           От Ръководството

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

ПРОГРАМА за „Ден на отворените врати“ в 61 ОУ – 05.04.2017г.

 

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

ПОКАНА за „Ден на отворените врати“ в 61 ОУ


В А Ж Н О !!!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

   Уведомяваме Ви, че Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища.на територията на Столична община.

    Със системата и графика на дейностите можете да се запознаете ТУК.

 Подаването на заявления за прием в първи клас за участие в първото класиране ще се осъществи в периода

18.04.2017 – 19.05.2017г вкл.

Повече информация може да намерите в Секция ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС


Отново повод за гордост в 61 ОУ


Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

 

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за