Дневен режим и седмична програма за начален етап – I срок за учебната 2017-2018г.

График за провеждане на консултации с родители и ученици /начален етап/ за I срок на учебната 2017-2018г

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПГ-IV клас

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА V-VII клас

Списък на децата за подготвителна група учебна 2017/2018 година

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ В   I   КЛАС  за учебната 2017/2018г.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Удължаване срока на обявата за извънкласни дейности 2017

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Обява за извънкласни дейности 2017


СЪОБЩЕНИЕ

Записването на учениците от

ВТОРО КЛАСИРАНЕ ще се извърши в

периода от 14.06.2017г до 15.06.2017г. вкл.

от 8.30 – 16.30 часа в стая №1, ет.1 в сградата на училището.

При записването  да се представя

ОРИГИНАЛА на удостоверението за завършена подготвителна група.

Списък на класираните ученици за I клас за учебната 2017-2018г. – Второ класиране

 

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Свободни места за прием в І клас за учебната 2017/2018г.

след Първо класиране към 08.06.2017г. – общо 17 места.

Съгласно писмо на РУО-София-град с изх.№РУО1-12927/06.2017г., както и в изпълнение на т.5.2 от  Системата за прием на ученици в І клас,

родителите на бъдещите първокласници подават заявления в желаните от тях училища за участие във Второ класиране,

 при наличие на свободни места в тях.

Подаването на заявления и документи към тях ще се извърши

в периода 09.06 – 12.06.2017г. вкл.

в стая №1, ет.1 в сградата на училището

от 8:30 до 16:30ч.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

СЪОБЩЕНИЕ

Записването на учениците от

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ще се извърши в

периода от 05.06.2017г до 07.06.2017г. вкл.

от 8.30 – 17.30 часа в стая №1, ет.1 в сградата на училището.

 

При записването  да се представя

ОРИГИНАЛА на удостоверението за завършена подготвителна група.

 

                                     От Ръководството


Списък на класираните ученици за първи клас за учебната 2017-2018г. – първо класиране

 

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

 

ВАЖНО !!! 

СЪОБЩЕНИЕ

за родителите на бъдещите първокласници!

Информацията за класираните ученици ще се обявява по входящи номера на подадените заявления, съгласно Закона за защита на личните данни.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя ОРИГИНАЛА на удостоверението за завършена подготвителна група и копие от акта за раждане на детето.


График на дейностите за прием на ученици в 1-ви клас за учебната 2017-2018г.


Учебен план за първи клас за учебната 2017 – 2018г.


Декларация при записване на първокласник


Лятно училище в 61 ОУ


Патронен празник на 61 ОУ 


 Награден учител от 61 ОУ


 

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за