Здравейте, скъпи родители!

  Ситуацията на епидемия поставя пред вас редица въпроси, възникващи поради промените на първичния жизнен ритъм на  всяко семейство. Налага  се да се адаптираме към новите обстоятелства и да продължим да поддържаме нормален начин на живот. Но това понякога не е никак лесно, както за нас, родителите, така и за нашите деца. За да се справим, е необходимо  заедно да намерим  начин как да преодолеем емоционалните си преживявания, които повлияват  негативно и нашето поведение.  Дали да съхраним дневния  режим на децата? Как да се справим със стреса в такава критична ситуация? Свързани ли са нашите емоционални състояния с тези на детето?

    Въпросите, които възникват във вашето съзнание и  които ви карат да се чувствате дискомфортно, може да отправяте всеки  вторник от 16:00   до   16:40  ч.  в  платформата Microsoft Teams , код:  oouqhsz.

Психолог на 61 ОУ,

Мария СпасоваПубликувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители,

В секция „Обучение в електронна среда от разстояние“ се запознайте с всички актуални документи – седмична програма, разписание на часовете, график за консултациите и др в периода на обучението в електронна среда от разстояние.

Бъдете здрави!

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители,

В периода 16.11. – 27.11.2020г. учениците от пети клас ще се обучават присъствено – първа смяна, а учениците в шести и седми клас  – електронно от разстояние, първа смяна. Прилагаме нова седмична програма за този период и нов график на часовете.

Дневно разписание на учебните часове  5-7 клас

Седмична програма за периода 16.11 – 27.11.2020г.  5-7 клас

Вътрешни правила за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР)

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

                                           С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На 11 ноември 2020 г., бе проведено онлайн заседание на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV (Covid-19). Бяха взети следните решения:
1.„….Предлага на директора на Столичната регионална здравна инспекция, да упражни правомощията си по чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето и да издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Столична община, а именно:
1.1. За срок от 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 8 /осми/ до 12 /дванадесети/ клас включително.
1.2 За срок от 13 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 6 /шести/ и 7 /седми/ клас.


Уважаеми родители,

В тази връзка Ви информирам за следното:

На 13.11.2020г учебният процес в 61 ОУ ще протече по утвърдената седмична програма. Учениците от 5 клас ще имат присъствени учебни часове, а учениците от 6 и 7 клас ще преминат на обучение в електронна среда до 27.11.2020г вкл. Прилагаме разписанието на часовете за 13.11.2020г.

 Учениците от начален етап ще се обучават присъствено по утвърдената седмична програма и график на часовете.

Очаквайте повече информация за обучението в периода 16.11 – 27.11 2020г на сайта на училището – нова седмична програма и нов график на учебните часове.                                            

                                                                            От Ръководството

Дневно разписание на учебните часове в условия на ОЕСР

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Седмично меню за обяд – 05.10 – 09.10.2020г.


Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст
при обявяване на извънредно положение или извънредна
епидемична обстановка

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за