НАРОДНИ ТАНЦИ

сряда         16.30 -17.30ч.

петък         16.30 -17.30ч.