ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Годишен отчет на Обществения съвет за 2017/2018г.

Годишен отчет на Обществения съвет


Заповед

Покана за Общо събрание

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 23.11.2016г.- за начален етап и на 24.11.2016г. –  за прогимназиален етап в сградата на 61 ОУ от 18.00 часа ще се проведат родителски срещи за избор на представители на родители в Обществения съвет на училището.

                                                                         От Ръководството