ПРИЕМ

За учебната 2019/2020г. – Актуална информация – ТУК:

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС