ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,

Очаквайте актуална информация

относно Критериите и необходимите документи към тях за прием на учениците, както и График на дейностите по приемането на ученици в първи клас за учебната 2019/2020г.

Очаквайте родителска среща, чиято дата ще бъде насрочена веднага след утвърждаване на нормативните документи, свързани с приема в първи клас.

 

Защо трябва да изберем 61 ОУ ?

НОВО! Покана за „Ден на отворените врати“ в 61 ОУ

Прилежащ район на 61 ОУ за прием на ученици в Първи клас

Карта на определената за 61 ОУ прилежаща територия 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2018/2019г.


 Заявление за записване в 1-ви клас за учебната 2018/2019г.

Покана за родителска среща

Критерии и необходими документи към тях за прием на учениците в 61 ОУ

График на дейностите по приемането на ученици в първи клас за учебната 2018/2019г.