ПРОЕКТИ

Програма „Зелена София“ 2017 – участие на 61 ОУ в кампанията „Моето зелено училище“, с участието на Обществения съвет на училището.

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното и училищното образование“ – 2017

ТВОЯТ ЧАС

Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки

БАСКЕТБОЛ

НАУЧИ СЕ ДА ПЛУВАШ – безплатно плуване за ученици – ПК „Дамини-ЛВ“