ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИ


График за консултации с учениците от начален етап през II срок на учебната 2019/2020г.

График за провеждане на консултации с родители и ученици и водене на задължителна документация в начален етап за II срок на учебната 2019/2020г.

График за провеждане на консултации с родители и ученици и водене на задължителна документация с учители в ЦОУД за II срок на учебната 2019/2020г.

График за консултации с учениците от прогимназиален етап през II срок на учебната 2019/2020г.

График за провеждане на консултации с родители и ученици и водене на задължителна документация в прогимназиален етап за II срок на учебната 2019/2020г.

 

 

 

 


График за консултации с учениците от начален етап през I срок на учебната 2019/2020г.

График за провеждане на консултации с родители и ученици и водене на задължителна документация в начален етап за I срок на учебната 2019/2020г.

График за провеждане на консултации с родители и ученици и водене на задължителна документация с учители в ЦОУД за I срок на учебната 2019/2020г.

График за консултации с учениците от прогимназиален етап през I срок на учебната 2019/2020г.

График за провеждане на консултации с родители и ученици и водене на задължителна документация в прогимназиален етап за I срок на учебната 2019/2020г.