Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

    С писмо на Столична РЗИ с изх. № 14-944/ 08.08.2019 г. общопрактикуващите лекари, обслужващи населението на територията на гр. София са информирани за влизане в сила на Наредба №6 от 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, обнародвана в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г.

      С наближаване на предстоящата учебна година 2019/ 2020 г. следва да се предоставят на децата и учениците попълнени ЛЗПК /ЛИЧНИ ЗДРАВНИ  – ПРОФИЛАКТИЧНИ КАРТИ/ с пълен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по приеми ваксини с дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно. Същото затруднява събирането на бърза и адекватна информация при възникването на епидемична ситуация, както и предприемането на своевременни и адекватни противоепидемични мерки в организираните колективи. Това създава риск от разпространение на ваксинопредовратими заболявания и застрашава общественото здраве.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I  КЛАС 

ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Детските помощи за учениците от I клас ще се изплащат до 15.10.2019г.

Бележките от 61 ОУ, че децата са записани в училището, ще се раздават на първата родителска среща за I клас, в началото на месец септември.

                                                 Директор:Елизабета Колева

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ!

Онлайн кандидатстване след VII клас:

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/onlinekandidatstvanesled7klas3.pdf

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Съобщение

Свободни места за прием в І клас за учебната 2019/2020г.

след трето класиране

към 20.06.2019г.  –  1.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На 18.06.2019г. от 8.30 до 17.00 часа  в кабинета на  заместник-директорите ще се записват учениците, приети на 

трето класиране

Задължително трябва да носите оригинала за завършена подготвителна група, както и оригиналите на представените при кандидатстването  документи.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Съобщение

Свободни места за прием в І клас за учебната 2019/2020г.

след  второ класиране

към 12.06.2019г.  – общо  3 .

Напомняме Ви, че

от 13.06.2019г. /четвъртък/ до 14.06.2019г. /петък / вкл.

до 12 .00 часа

ще се подават заявления за участие в трето класиране.

Заявленията ще се подават  в  кабинета на заместник –директорите в сграда на училището.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

На 11.06.2019г. и 12.06.2019г от 8.00 до 17.00 часа в стая №1 на първия етаж в сградата на училището ще се записват учениците, приети на второ класиранеЗадължително трябва да носите оригинала за завършена подготвителна група, както и оригиналите на представените при кандидатстването  документи.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за