БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ НА 61 ОУ ЗА 2023Г

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2023г.

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2023г.

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2023г

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2023г.


Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2022г.

Бюджет на 61 ОУ за 2022г.


Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2021г.

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2021г.

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2021г.

Бюджет 61 ОУ 2021


Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2020г.

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2020г.

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2020г

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2020г.

Бюджет 2020


Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2019г.

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2019г.

Бюджет 2019


Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2018

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2018

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2018г.

Бюджет 2018


Отчет за четвъртото тримесечие на 2017г.

Отчет за третото тримесечие на 2017г.

Отчет за второто тримесечие на 2017г.

Отчет за първото тримесечие на 2017г.

Бюджет 2017

Финансова отчетност четвърто тримесечие 2016г.

Финансова отчетност трето тримесечие 2016г.