ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН В 61 ОУ – ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА