Обучения

СЪОБЩЕНИЕ

На 26.03.2023 г. в сградата на 61. ОУ ще се проведе извънучилищна квалификация на педагогическите специалисти на тема „Формиране на умения за четене с разбиране у учениците в 1-4 клас“.

Обучителна организация – РААБЕ България ЕООД.

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението – 20.


СЪОБЩЕНИЕ

На 11.03.2023 г. в сградата на 61. ОУ ще се проведе извънучилищна квалификация на педагогическите специалисти на тема „Работилницата /Workshop/ като ефективен съвременен метод за обогатяване на образователния процес и научаване на практически умения“.

Обучителна организация – Институт за човешки ресурси ООД.

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението – 18.


СЪОБЩЕНИЕ

На 11.03.2023 г. в сградата на 61. ОУ ще се проведе извънучилищна квалификация на педагогическите специалисти на тема „Игровизация (геймификация) на учебния процес“.

Обучителна организация – SHKOLO Академия.

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението – 20.


СЪОБЩЕНИЕ

На 18.02.2023 г. в сградата на 61. ОУ ще се проведе извънучилищна квалификация на педагогическите специалисти на тема „Развитие на личностния потенциал на децата и учениците чрез диференцирано и персонализирано обучение“.

Обучителна организация – РААБЕ България ЕООД.

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението – 20.


СЪОБЩЕНИЕ

На 21.06.2022г и 22.06.2022г в сградата на 61 ОУ ще се проведе продължаваща квалификация на педагогическите специалисти на тема „Овладяване и контрол на професионалния стрес“.
Обучителна организация – „Институт за човешки ресурси“ ООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението – 36.

ПРОГРАМА
за вътрешноинституционална квалификационна дейност на педагогическия персонал
за учебната 2022- 2023г. – първи учебен срок
при 61 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. София

Дата: 24.09.2022г.

1. „Поведение и дисциплина по време на учебните часове – взаимодействие учител – ученик”- лектор: Наталия Николова

2. „Ползите от извънкласната дейност”- лектор: Валерия Спасова

3. „Учителят като ментор”- лектор: Ивета Дикова

4. „Увеличаване на ефективността на процеса на обучение в мултикултурна среда”- лектор: Нина Ангелова

Дата: 25.09.2022г.

1. „Дисграфия”- лектор: Теодора Николова –логопед

2. „Превенция и интервенция на агресията и насилието в училище”- лектор: Татяна Енчева –психолог

Място на провеждане: гр. Поморие
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението – 39.СЪОБЩЕНИЕ

На 12.11.2022 г. в сградата на 61. ОУ ще се проведе извънучилищна квалификация на педагогическите специалисти на тема „Внедряване и използване на съвременните ИКТ средства в образователния процес. Формиране на дигитална компетентност“.

Обучителна организация – РААБЕ България ЕООД.

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие в обучението – 25.