ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

График за провеждане на извънкласните дейности през първия срок на учебната 2020/2021г.


Обява за извънкласни дейности за учебната 2020/2021г.

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ

В 61 ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ПРЕЗ ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

Български народни танци:

Понеделник и четвъртък:  17,40ч. – 18,40ч.

18,40ч. – 19,40ч.

Роботика за начален етап:

Понеделник:    17,40ч. -19,40ч.

Таекуондо         

Сряда и петък:   17,45 – 19,15

Спортни танци

Вторник и четвъртък: 17.45 – 19.45

График за провеждане на извънкласни дейности в 61 ОУ през втори учебен срок на учебната 2018/2019г.

 Обява за извънкласни дейности роботика – 03.12.2018

Обява за конкурс за осъществяване на платени извънкласни дейности в 61 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“


НАРОДНИ ТАНЦИ

СПОРТНИ ТАНЦИ

ТАЕКУОН-ДО

РОБОТИКА И ПРОГРАМИРАНЕ