Обучение в електронна среда от разстояние

Вътрешни правила за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР)

Седмично разписание на 1 и 2 клас за периода на обучение в електронна среда от разстояние

Седмично разписание на 3 и 4 клас за периода на обучение в електронна среда от разстояние

Дневно разписание на учебните часове за начален етап за периода на обучение в електронна среда от разстояние

Консултации с учениците от начален етап при обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020-2021 година

Седмично разписание на 5-7 клас за периода на обучение в електронна среда от разстояние

Дневно разписание на учебните часове за 5 – 7 клас за периода на обучение в електронна среда от разстояние

Консултации с учениците от прогимназиален етап при обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020-2021 година

Допълнително обучение по учебни предмети за ученици с предоставена обща подкрепа за личностно развитие при обучение в ОЕСР през учебната 2020-2021г

График за провеждане на занимания по интереси при обучение в електронна среда от разстояние през учебната 2020-2021г.

В ПОДКРЕПА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ
Уважаеми учители и родители,
Във връзка с разпространяващата се грипна епидемия, очакваните извънредни принудителни ваканции и произтичащата от това необходимост от използване на дистанционни форми на обучение издателство Бит и техника предоставя за учениците от 1. до 7. клас безплатен достъп до пълните електронни варианти на учебниците и тетрадките с всички мултимедийни приложения.
Електронните издания в online версия са достъпни на всички устройства след регистрация ТУК!
или след проследяване на съответната връзка в сайта на издателството www.bititechnika.com
От екипа на издателство Бит и техника
БИТ И ТЕХНИКА ООД
гр. Варна,
ул. „Кап. Райчо Николов“ № 101
тел.: 052/36 32 74
моб.: 0882/ 829 135; 0884/ 053 690; 0888/ 502 278; 0888/ 502 279
office@ bititechnika.com
www.bititechnika.com