Прием в V клас

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

Информираме Ви, че от 19 юни 2023 г ще започне приемът на документи за кандидатстване в пети клас.

Необходими документи:

1. Удостоверение за завършен начален етап – оригинал
2. Заявление по образец / от администрацията на училището/.
3. Копие от акта за раждане на детето.

Документите могат да се подават в кабинета на заместник – директора по учебна дейност
всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО НА 61 ОУ!


Критерии за прием в пети клас:

1. Оценки от Националното външно оценяване по БЕЛ и Математика – 50 т

2. Оценка по БЕЛ от Удостоверението за завършен начален етап на обучение – 15 т

3. Оценка по Математика от Удостоверението за завършен начален етап на обучение – 15 т

4. Брат/сестра, обучаващи се в училището – 10 т

5. Адресна регистрация в прилежащия район на училището – 10 т.