Прием в V клас

61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“

Прием в V клас за учебната 2024/2025 година

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Вх.№ Име
1. 1201/24.06.2024г. БАГ
2. 1214/25.06.2024г. ММДВ
3. 1225/26.06.2024г. АВС
4. 1226/26.06.2024г. ЛВС
5. 1229/26.06.2024г. МСДГРАФИК на дейностите по прием на ученици в пети клас за учебната 2024/2025г.

Дейност Срок
1. Подаване на документи за прием в 5. клас за първо класиране От 17.06.2024 г. до 21.06.2024 г.
2. Обявяване на резултатите 21.06.2024г  – 16.00 ч
3. Записване на класираните ученици – първо класиране От 24.06.2024 г. до 28.06.2024 г. вкл
Дейност Срок
1. Подаване на документи за прием в 5. клас за второ класиране От 24.06.2024 г. до 03.07.2024 г.
2. Обявяване на резултатите 03.07.2024г  – 16.00 ч
3. Записване на класираните ученици от второ класиране От 04.07.2024 г. до 05.07.2024 г. вкл


Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

Информираме Ви, че от 17 юни 2024г ще започне приемът на документи за кандидатстване в пети клас.

Необходими документи при кандидатстване:
1. Заявление по образец от родител / настойник / попечител;
2. Копие от удостоверението за завършен начален етап;

Необходими документи при записване:
1. Оригинал на удостоверението за завършен начален етап;
2. Копие на акт за раждане

Документите могат да се подават в кабинета
на заместник – директора по учебна дейност
всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО НА 61 ОУ!