Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки

През 2016/2017г. 61 ОУ работи по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“.