Столово хранене

Седмично меню за обяд – 21.06-25.06.2021г.

Седмично меню за обяд – 14.06-18.06.2021г.

Седмично меню за обяд –  07.06-11.06.2021г.

Седмично меню за обяд – 31.05-04.06.2021г.

Седмично меню за обяд – 26.05-28.05.2021г.

Седмично меню за обяд – 17.05-21.05.2021г.

Седмично меню за обяд – 10.05-14.05.2021г.

Седмично меню за обяд – 03.05-07.05.2021г.

Седмично меню за обяд – 26.04-29.04.2021г.

Седмично меню за обяд – 19.04-23.04.2021г.

Седмично меню за обяд – 12.04 – 16.04.2021г.

Седмично меню за обяд – 15.03-19.03.2021г.

Седмично меню за обяд – 08.03-12.03.2021г.

Седмично меню за обяд –  01.03-05.03.2021г.

Седмично меню за обяд – 22.02-26.02.2021г.

Седмично меню за обяд – 15.02 – 19.02.2021г.

Седмично меню за обяд – 08.02 – 12.02.2021г.

Седмично меню за обяд – 01.02-05.02.2021г.

СЕДМИЧНО МЕНЮ ЗА ОБЯД 25.01 – 29.01.2021г.

ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ НА КУПОНИ

Уважаеми родители, моля имайте предвид следната информация:

  • Закупените от вас купони за хранене в училищната столова не се презаверяват, а се връщат парите за тях. Когато детето отсъства, трябва да върнете купоните до 09,00 часа на текущия ден, ако искате да ви бъдат върнати парите за обяда за същия ден. В противен случай храната ще бъде сготвена и няма как да ви бъдат възстановени средствата. Ако дойдете по- късно през деня, няма никакъв проблем да ви върнем парите за останалите дни, защото ще сме предупредени и няма да се приготвя храна за вашето дете за останалите дни на отсъствие. Парите за самия ден обаче се връщат само, ако дойдете до 09,00 часа. Предвид създалата се епидемиологична обстановка, може да уведомите на имейл mktrading@abv.bg, че детето ще отсъства, като посочите двете му имена и от кой клас е. Отново това трябва да стане до 09,00 часа на деня, ако искате да ви бъдат върнати парите за самия ден. Ако ни уведомите по-късно през деня, ще получите парите за останалите дни на отсъствие на детето. В бюфета в училището има списък, в който се отбелязва кои деца са уведомили по електронната поща, че ще отсъстват и когато се върнат на училище трябва да си занесат купоните и ще им бъдат върнати парите за тях.

Бъдете здрави Вие и Вашите деца!

МК ТРЕЙДИНГ ЕООД

Седмично меню за обяд –  23.11-27.11.2020г.

Седмично меню за обяд – 16.11-20.11.2020г.

Седмично меню за обяд – 09.11 – 13.11.2020г.

Седмично меню за обяд – 03.11-06.11.2020г.

Седмично меню за обяд – 26.10 – 29.10.2020г.

Седмично меню за обяд – 19.10 – 23.10.2020г.

Седмично меню за обяд – 12.10. – 16.10.2020г.

Седмично меню за обяд – 05.10 – 09.10.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

        Уважаеми родители, училищната столова ще започне работа от 28.09 /понеделник/. Купони може да си купите в петък  сутринта – 25.09 и в понеделник сутринта,  28.09.2020г., когато водите децата си на училище. Купоните ще се продават в помещението на портиера при входа на училището при спазване на противоепидемичните мерки. Цената на купона е 3,00 лева. Въвеждането на електронни купони е съпроводено със закупуване на магнитни карти за децата и с месечна такса за родителите, която би оскъпила купона с около 0,20 лв., които средства ще отидат за поддръжка на платформата от външна софтуерна фирма и нямат отношение към предлаганата храна. За да избегнем струпвания на родители при закупуване на купони, предлагаме възможност учениците да си ги купуват самостоятелно от училищния бюфет в дните петък и понеделник по време на междучасията. Съобразно противоепидемичните инструкции учениците ще се хранят в класните си стаи и ще им бъде осигурено основно ястие, десерт и хляб  в еднократна опаковка, с еднократни прибори, салфетки и торбичка.

Уважаеми родители, още с началото на учебния процес на 16.09.2020г. стартирахме и предоставянето на подкрепителна закуска за учениците от първи до четвърти клас. За удобство на учениците при снабдяването им с вода, пресни закуски и сандвичи, от 16.09 работи и училищният бюфет при спазване на противоепидемичните мерки – разминаване на междучасията на учениците, за да няма струпвания, осигуряване на дезинфекционни материали и извършване на педиодична дезинфекция на повърхности, работа с маски за лице, ръкавици и подходящо работно облекло.

МК ТРЕЙДИНГ ЕООД – фирмата, осигуряваща храненето в 61 ОУ