СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ

Отново повод за гордост в 61 ОУ


СЪОБЩЕНИЕ

   В изпълнение на заповед №РД09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката  за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2016/2017 г., Ви уведомявамe, че съгласно Регламента на математическото състезание „Европейско кенгуру“ областният кръг за учениците от IV клас се организира от Регионално управление на образованието на София-град, както следва:

  1.     Учениците от IV клас участват без такса правоучастие в областния кръг на 18.03.2017 г. от 11:00  до 12:30 часа. Времетраенето на областния кръг е 90 мин.
  2.      Учениците заемат определените им места до 10:30 ч. и в продължение на 30 минути се подготвят за началото на състезанието, както следва:         получават бланки за попълване на отговори и с помощта на квесторите попълват необходимите лични данни върху бланките. Квесторите дават указания за начина на попълване на отговорите.
  3.      Форматът на областния кръг е 24 задачи с избираем отговор и 2 задачи с кратък свободен отговор. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки и се проверяват централно от Националната комисия. За всеки верен отговор на задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачи с номера 11–20 се присъждат 4 точки, а на задачи с номера 21–26 се присъждат 5 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.


Националният кръг
на състезанието ще се проведе на 06.06.2017 г. в София с времетраене 75 мин. За този кръг участието също е без такса правоучастие.

Приложения:

1. Регламент
2. Заявка за участие.61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

Състезанието по Английски език „Аз общувам с Европа”, което  ще се проведе на 28.02.2017г., е част от състезанията на Сдружението на българските начални учители и успешното класиране дава право за участие в Националното финално състезание на 26.04.2017г.

Нека пожелаем успех  и високи резултати на всички  участници от 61 ОУ!


61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

Национална олимпиада „Знам и мога” за IV клас-Областен кръг-25.02.2017г.

Успех на класираните ученици в Областния кръг на Националната олимпиада „Знам и мога” за IV клас !


61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

За Националният кръг на Националното състезание по Български език и литература, организирано от Сдружение на учителите филолози „Любословие” , който е на 22 февруари 2017 г., се  класираха:                      

58 ученика от 1 до 7 клас.

Браво на всички класирали се!

Желаем ви успех и на 22 февруари 2017 г.


61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

Олимпиада по математика-Областен кръг-08.02.2017г.

Нека пожелаем на учениците от 61ОУ

достойно представяне на Областния кръг  на олимпиадата по математика!


Олимпиада по Български език  и литература Областен кръг-06.02.2017г.

Успех на класиралите се за Областния кръг на   Олимпиадата по Български език и литература!


61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

За поредна година ученици от  61 ОУ  ще участват в  състезанията на Сдружението на българските начални учители, като, получилите максимален брой от 50 точки на две от състезанията получават право на участие в             Националното финално състезание на 26.04.2017г.

На състезанието „Аз и числата”-31.01.2017г. взеха участие ученици от 1 до 4 клас.

Поздравление за  тези участници, които получиха максималния брой точки. Да им пожелаем същия успех и на следващите състезания и класиране за Националното финално състезание!


61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

Национална олимпиада „Знам и мога”

 за IV клас – 28.01.2017г.

Успех, четвъртокласници!


61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

Олимпиада по Български език  и литература-Общински кръг – 08.01.2017г .

Участват ученици от 5 до 7 клас.

Успех на всички участници!


61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

Олимпиада по Математика-

Общински кръг – 17.12.2016г .

Участват ученици от 4-7 клас.

Успех на математиците от 61 ОУ!


61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

Национално състезание по Български език и литература, организирано от Сдружение на учителите филолози „Любословие”

 1 кръг – 23 ноември 2016г.

Участват ученици от 1 до 7 клас.

Успех на всички участници!