ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИ

График за консултации с учениците от начален етап през IІ срок на учебната 2023-2024 година

График за консултации с учениците в прогимназиален етап през II срок на учебната 2023-2024 година

График за консултации с родители и ученици и водене на задължителна документация II срок – уч. 2023-2024 година – начален етап

График за консултации с родители и ученици и водене на задължителна документация II срок – уч. 2023-2024 година -прогимназиален етап

График за консултации с родители и ученици и водене на задължителна документация II срок ЦОУД – уч. 2023-2024 годинаГрафик за консултации с родители и ученици и водене на задължителна документация I срок – уч. 2023-2024 година – начален етап

График за консултации с родители и ученици и водене на задължителна документация I срок – уч. 2023-2024 година -прогимназиален етап

График за консултации с родители и ученици и водене на задължителна документация I срок ЦОУД – уч. 2023-2024 година

График за консултации с учениците от начален етап през I срок на учебната 2023-2024 година

График за консултации с учениците в прогимназиален етап през I срок на учебната 2023-2024 годинаГрафик за консултации с родители и ученици и водене на задълж.документация – II срок – уч.2022-2023 год- начален етап

График за консултации с родители и ученици и водене на задълж.документация – ЦОУД – II срок – уч.2022-2023 год

График за консултации с родители и ученици и водене на задълж.документация в прогимназиален етап – II срок – уч.2022-2023 г.

График за консултации с учениците в прогимназиален етап през II срок на учебната 2022_2023 година

График за консултации с учениците от начален етап през II срок на учебната 2022_2023 годинаГрафик за консултации с учениците от начален етап през I срок на учебната 2022_2023 година

График за консултации с учениците в прогимназиален етап през I срок на учебната 2022_2023 година

График за провеждане на консултации с родители и ученици и водене на задължителна документация за учебната 2022-2023г. – първи срок – учители Начален етап

График за провеждане на консултации с родители и ученици и водене на задължителна документация за учебната 2022-2023 г. – първи срок – учители в ЦОУД

График за консултации с родители и ученици и водене на задължителна документация в прогимназиален етап през I срок на учебната 2022_2023 година