Национално външно оценяване

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Обръщаме Ви внимание на някои основни моменти от провеждането на кампанията по прием на учениците след завършен VII клас за учебната 2019/2020г.:

  • Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

– Български език и литература – 17.06.2019 г. , начало 9:00 часа

– Математика – 19.06.2019 г., начало 9:00 часа

– Чужд език (по желание на ученика) – 21.06.2019 г., начало 9:00 часа

Изпитите  се провеждат  в 61. OУ, където се обучава ученикът в VII клас след представяне на документ за самоличност/лична карта или ученическа книжка/.

Изпитите  по БЕЛ и математика се състоят от две части.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата изпита се пише с черен химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

  • Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и НВО по чужд език се подават от 03.05.2019 г. до 05.06.2019 г. вкл.в кабинета на заместник – директорите по учебна дейност в 61 ОУ.

Важно: Училищната комисия  приема заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

  • Обявяване на резултатите от НВО- до 27.06.2019 г.
  • Издаване на свидетелство за завършено основно образование – до 3.07.2019г.

За допълнителна информация:

www.ruo-sofia-grad.com – прием на ученици

mon.bg

Заповед и график НВО за 7 клас 2018-2019


Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година