СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Седмично разписание на I и II клас -II срок за учебната 2022-2023г.

Седмично разписание на III и IV клас -II срок-за учебната 2022-2023г.

Седмично разписание на V и VI клас Втора смяна – II срок на учебната 2022_2023 година

Седмично разписание на VII клас Първа смяна – II срок на учебната 2022_2023 годинаСедмично разписание на І-ІІ клас -І срок за учебната 2022-2023г.

Седмично разписание на ІІІ-ІV клас -І срок-за учебната 2022-2023г.

Седмично разписание на V и VI клас – първа смяна – I срок на учебната 2022_2023 година

Седмично разписание на VII клас – втора смяна – I срок на учебната 2022_2023 година

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ V – VII КЛАС – 26 – 27.05.2022 г.

Дневно разписание на учебните часове за 2021-2022 учебна година -втори срок

Седмично разписание на І-ІІ клас -ІІ срок

Седмично разписание на ІІІ-ІV клас -ІІ срок

Седмично разписание на V-VІІ клас -ІІ срокДневно разписание на учебните часове за 2021-2022 учебна година-първи срок

Седмично разписание на учебните часове 1-2 клас

Седмично разписание на учебните часове 3-4 клас

Седмично разписание на учебните часове 5-6 клас

Седмично разписание на учебните часове 7 клас