СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-296/09.09.2021г., вх. № РУО1-28542/09.09.2021 г., Ви информирам, че в министерството на образованието и науката е  постъпило писмо, вх. № 0211-296/31.08.2021 г., от главния държавен здравен инспектор с указания за началото на учебната година във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в условията на настоящото разпространение на COVID-19 и неговите варианти в страната, здравно-профилактичната карта да детето или ученика следва да се предостави по служебен път на училищата/детските градини (напр. по електронна поща), а при невъзможност да бъде изискана на хартиен носител от медицинските специалисти в образователните институции до края на календарната 2021 г.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

СЪОБЩЕНИЕ за родителски срещи – 09.2021г.

Родителските срещи ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки към момента /носене на предпазна маска, дезинфекция, спазване на дистанция и др./.


Разпределение на учениците от първи клас в паралелки за учебната 2021 – 2022г.:

1 а клас

1 б клас

1 в клас

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени заУважаеми родители!

Информираме Ви, че от 08.06.2021г. до 23.06.2021г. в 61.ОУ ще се провежда допълнително обучение по БЕЛ  и Математика за учениците от I до III клас включително, а от 15.06.2021г. до 30.06.2021г. – за учениците от IV клас.

Организираме и групи за занимания по интереси.

Осигурено е столово хранене за желаещите ученици, както и ученически бюфет.

Осигурено е целодневно обучение за желаещите ученици и подкрепа от Екипа за личностно развитие (психолог, логопед, педагогически съветник ) за нуждаещите се деца.

Официалното раздаване на удостоверенията за I – III клас ще бъде на 24.06.2021г. по график, който ще Ви бъде съобщен от класния ръководител, а на IV клас – 01.07.2021г.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

         Информираме Ви, че от 15.06. до 30.06.2021 год.(вкл.) в 61 ОУ за учениците от V  и  VI клас се организират групи за допълнително обучение по БЕЛ и Математика, както и по желание,  групи по Обществени и Природни науки.

                 Предаване на учебниците за учениците от V  и  VI клас ще се извърши на 14.06.2021 год.

Разписание на учебните часове в периода 15.06 – 30.06.2021г. /за учениците от 7 клас и групите за допълнително обучение в 5-6 клас/

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

 Информираме Ви, че записването на новоприетите ученици на първо класиране ще се състои от 7 до 11 юни от 8:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на училището.

Необходими документи:

  • Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование;

  • Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;

  • Лична карта на записващия родител;

                                                                 ОЧАКВАМЕ ВИ!


Информация за родителите на бъдещите първокласници:

В А Ж Н О !!!

Срокът за записване на класираните при първото класиране е от 07.06.2021 до 17.00 часа на 11.06.2021г .

Заявлението за записване може да изтеглите от секцията „Документи“ в профила на детето.

При успешни служебни проверки на заявените критерии и наличие на квалифициран електронен подпис на един от Вас, може да изпратите заявлението за записване по електронен път от профила на детето.

Право да участват в следващи класирания имат деца, които:

1) не са класирани;

2) не се запишат в обявения срок за записване;

3) са били записани и са отписани след подаване на заявление за отписване на място в училището или по електронен път.

 


Видео Книговище – Ния Миронова

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Дневно разписание на учебните часове от 31.05.2021г.


Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Сиана Емилова Митова – III а клас

Получи грамота от „Книговище” – „Дигитален създател” за учебната 2020/2021г.

                     

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Дневно разписание на учебните часове за периода_27.05-28.05.2021г.


„Класът на госпожа Весела Бангеева от 61 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в София е сред отличените тази учебна година. Учителката работи с „Книговище“ от създаването на платформата през 2019 г. В трети клас някои от учениците ѝ все още имат затруднения с техниката на четене, но с „Книговище“ това се променя. Учителката насочва децата, за които обемите на художествените произведения са непосилни, към научнопопулярната литература и енциклопедиите – и специално отредената им секция в „Книговище“.

„За кратко те изгладиха проблемите с четенето и започнаха да четат с изключително желание. Мотивацията им неколкократно се повиши“, споделя госпожа Бангеева. След година са неузнаваеми: 4Б клас става „Клас на месеца“ за септември 2020 година.“

Извадка от бюлетина на „Книговище“ и фондация „Америка за България“, за коята г-жа Бангеева, главен учител в 61 ОУ даде специално интервю

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Дневно разписание на учебните часове 17.05 – 26.05.2021г.

Седмично разписание за 1-2-клас от 17.05.2021г.

Седмично разписание за 3-4 клас от 17.05.2021г.

Седмично разписание за 5-7 клас от 17.05.2021г.


Магдалена Любомирова, ученичка в 7в клас, под ръководството на г-н Светозар Петров и г-жа Снежина Военкинова,  спечели първо място на конкурс, организиран от СУ „Христо Г. Данов“ – гр. Пловдив.  Отличи се сред ученици от цялата страна на тема „Образованието е крилото, на което летят мечтите!” във втора възрастова група в категория проза.

Пожелаваме ѝ творческо вдъхновение и много успехи занапред!

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Заповед на Министъра на образованието и науката РД-09-1028_29.04.21

Дневно разписание на учебните часове за периода 10.05-14.05.2021г.

Седмично разписание за 1 – 2 клас за периода 10.05 – 14.05.2021г.

Седмично разписание за 3 – 4 клас за периода 10.05 – 14.05.2021г.

Седмично разписание за 5 – 7 клас за периода 10.05 – 14.05.2021г.


 

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за