Уважаеми родители,

В секция „Обучение в електронна среда от разстояние“ се запознайте с всички актуални документи – седмична програма, разписание на часовете, график за консултациите и др в периода на обучението в електронна среда от разстояние.

Бъдете здрави!

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители,

В периода 16.11. – 27.11.2020г. учениците от пети клас ще се обучават присъствено – първа смяна, а учениците в шести и седми клас  – електронно от разстояние, първа смяна. Прилагаме нова седмична програма за този период и нов график на часовете.

Дневно разписание на учебните часове  5-7 клас

Седмична програма за периода 16.11 – 27.11.2020г.  5-7 клас

Вътрешни правила за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР)

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

                                           С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На 11 ноември 2020 г., бе проведено онлайн заседание на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV (Covid-19). Бяха взети следните решения:
1.„….Предлага на директора на Столичната регионална здравна инспекция, да упражни правомощията си по чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето и да издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Столична община, а именно:
1.1. За срок от 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 8 /осми/ до 12 /дванадесети/ клас включително.
1.2 За срок от 13 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 6 /шести/ и 7 /седми/ клас.


Уважаеми родители,

В тази връзка Ви информирам за следното:

На 13.11.2020г учебният процес в 61 ОУ ще протече по утвърдената седмична програма. Учениците от 5 клас ще имат присъствени учебни часове, а учениците от 6 и 7 клас ще преминат на обучение в електронна среда до 27.11.2020г вкл. Прилагаме разписанието на часовете за 13.11.2020г.

 Учениците от начален етап ще се обучават присъствено по утвърдената седмична програма и график на часовете.

Очаквайте повече информация за обучението в периода 16.11 – 27.11 2020г на сайта на училището – нова седмична програма и нов график на учебните часове.                                            

                                                                            От Ръководството

Дневно разписание на учебните часове в условия на ОЕСР

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Седмично меню за обяд – 05.10 – 09.10.2020г.


Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст
при обявяване на извънредно положение или извънредна
епидемична обстановка

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

СЪОБЩЕНИЕ

        Уважаеми родители, училищната столова ще започне работа от 28.09 /понеделник/. Купони може да си купите в петък  сутринта – 25.09 и в понеделник сутринта,  28.09.2020г., когато водите децата си на училище. Купоните ще се продават в помещението на портиера при входа на училището при спазване на противоепидемичните мерки. Цената на купона е 3,00 лева. Въвеждането на електронни купони е съпроводено със закупуване на магнитни карти за децата и с месечна такса за родителите, която би оскъпила купона с около 0,20 лв., които средства ще отидат за поддръжка на платформата от външна софтуерна фирма и нямат отношение към предлаганата храна. За да избегнем струпвания на родители при закупуване на купони, предлагаме възможност учениците да си ги купуват самостоятелно от училищния бюфет в дните петък и понеделник по време на междучасията. Съобразно противоепидемичните инструкции учениците ще се хранят в класните си стаи и ще им бъде осигурено основно ястие, десерт и хляб  в еднократна опаковка, с еднократни прибори, салфетки и торбичка.

Уважаеми родители, още с началото на учебния процес на 16.09.2020г. стартирахме и предоставянето на подкрепителна закуска за учениците от първи до четвърти клас. За удобство на учениците при снабдяването им с вода, пресни закуски и сандвичи, от 16.09 работи и училищният бюфет при спазване на противоепидемичните мерки – разминаване на междучасията на учениците, за да няма струпвания, осигуряване на дезинфекционни материали и извършване на педиодична дезинфекция на повърхности, работа с маски за лице, ръкавици и подходящо работно облекло.

МК ТРЕЙДИНГ ЕООД – фирмата, осигуряваща храненето в 61 ОУ

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за