Уважаеми родители,

Във връзка с началото на втория учебен срок,  епидемиологичната обстановка в страната и писмо № РД – 01 – 52/26.01.2021г на Министъра на здравеопазването, Ви информираме за следната организация на учебната дейност в 61 ОУ:

  • Започваме със Седмична програма на учебните часове за периода от 04.02.2021г до 17.03.2021г вкл, както и график на часовете. При този вариант  всички ученици ще учат първа смяна, с начало на учебните часове –  8,30 часа.

Спазваме определения график от писмото на Министъра на здравеопазването, а именно:

  • от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;
  • от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас;
  • от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас.
  • Разработили сме и Седмична програма на учебните часове – вариант Б – когато се разреши присъствено обучение за всички ученици в училище. Тогава  преминаване към двусменен режим на обучение и нов  график на часовете.

                                                                                                        От Ръководството

Дневно разписание на учебните часове от от 04.02. – 17.03.2021г вкл. – ОЕСР

Дневно разписание на учебните часове за ІІ срок от 04.02. – 17.03.2021г вкл.

Седмично разписание Прогимназиален етап – 2 срок вар.А от 04.02. – 17.03.2021г вкл. 

Седмично разписание 2 срок Начален Етап 1-2 клас от 04.02. – 17.03.2021г вкл. 

Седмично разписание 2 срок Начален етап 3-4 клас от 04.02. – 17.03.2021г вкл. Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Здравейте, скъпи родители!

  Ситуацията на епидемия поставя пред вас редица въпроси, възникващи поради промените на първичния жизнен ритъм на  всяко семейство. Налага  се да се адаптираме към новите обстоятелства и да продължим да поддържаме нормален начин на живот. Но това понякога не е никак лесно, както за нас, родителите, така и за нашите деца. За да се справим, е необходимо  заедно да намерим  начин как да преодолеем емоционалните си преживявания, които повлияват  негативно и нашето поведение.  Дали да съхраним дневния  режим на децата? Как да се справим със стреса в такава критична ситуация? Свързани ли са нашите емоционални състояния с тези на детето?

    Въпросите, които възникват във вашето съзнание и  които ви карат да се чувствате дискомфортно, може да отправяте всеки  вторник от 16:00   до   16:40  ч.  в  платформата Microsoft Teams , код:  oouqhsz.

Психолог на 61 ОУ,

Мария СпасоваПубликувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители,

В секция „Обучение в електронна среда от разстояние“ се запознайте с всички актуални документи – седмична програма, разписание на часовете, график за консултациите и др в периода на обучението в електронна среда от разстояние.

Бъдете здрави!

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители,

В периода 16.11. – 27.11.2020г. учениците от пети клас ще се обучават присъствено – първа смяна, а учениците в шести и седми клас  – електронно от разстояние, първа смяна. Прилагаме нова седмична програма за този период и нов график на часовете.

Дневно разписание на учебните часове  5-7 клас

Седмична програма за периода 16.11 – 27.11.2020г.  5-7 клас

Вътрешни правила за обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР)

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

                                           С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На 11 ноември 2020 г., бе проведено онлайн заседание на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV (Covid-19). Бяха взети следните решения:
1.„….Предлага на директора на Столичната регионална здравна инспекция, да упражни правомощията си по чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето и да издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Столична община, а именно:
1.1. За срок от 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 8 /осми/ до 12 /дванадесети/ клас включително.
1.2 За срок от 13 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 6 /шести/ и 7 /седми/ клас.


Уважаеми родители,

В тази връзка Ви информирам за следното:

На 13.11.2020г учебният процес в 61 ОУ ще протече по утвърдената седмична програма. Учениците от 5 клас ще имат присъствени учебни часове, а учениците от 6 и 7 клас ще преминат на обучение в електронна среда до 27.11.2020г вкл. Прилагаме разписанието на часовете за 13.11.2020г.

 Учениците от начален етап ще се обучават присъствено по утвърдената седмична програма и график на часовете.

Очаквайте повече информация за обучението в периода 16.11 – 27.11 2020г на сайта на училището – нова седмична програма и нов график на учебните часове.                                            

                                                                            От Ръководството

Дневно разписание на учебните часове в условия на ОЕСР

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Седмично меню за обяд – 05.10 – 09.10.2020г.


Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за