Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Дневно разписаниена учебните часове за 2021-2022 учебна година-първи срок

Седмично разписание на учебните часове 1-2 клас

Седмично разписание на учебните часове 3-4 клас

Седмично разписание на учебните часове 5-6 клас

Седмично разписание на учебните часове 7 клас

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

16 ноември е световният ден на ТОЛЕРАНТНОСТТА, обявен от ЮНЕСКО през 1995 г.

В 61 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ отбелязваме този ден и посвещаваме цялата седмица на тематични събития, с активното участие на ученици и учители от всички образователни етапи.

Изработваме презентации и информационни табла, които по творчески начин ни напомнят, че е важно да сме толерантни помежду си всеки ден.

Организираме дискусии, по време на които обсъждаме важни въпроси като: Какво означава да сме толерантни? Защо е важно да сме толерантни? Как разбираме, когато някой не е толерантен?

Ангажираме се с личен ангажимент за толерантност, защото знаем, че промяната, която искаме да видим в света, започва от всеки един от нас. А промяна често означава обсъждане на различни мнения, без негативни оценки към различна от собствената ни гледна точка, или малка крачка, която ни поставя на мястото на другия.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Дневно разписание на учебните часове за 1 – 7 клас в ОЕСР

Седмична програма за 1 и 2 клас в ОЕСР

Седмична програма за 3 и 4 клас в ОЕСР

Седмична програма за 5 – 7 клас в ОЕСР

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

ТАКА ЗАПОЧНАХМЕ УЧЕБНАТА 2021/2022г. :

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Съобщение  Уважаеми ученици и родители, Информираме Ви, че откриването на новата учебна 2021/2022г ще се извърши по график, както следва: -	От 10.00 часа за учениците от 1 клас -	От 11.30 часа за учениците от 2,3 и 4 клас -	От 13.00 часа за учениците от 5,6 и 7 клас. Очакваме Ви!                                 От Ръководството


Дневно разписание на учебните часове за 2021-2022 учебна година-първи срок

Седмично разписание на учебните часове 1-2 клас

Седмично разписание на учебните часове 3-4 клас

Седмично разписание на учебните часове 5-6 клас

Седмично разписание на учебните часове 7 клас


Правила за работа на 61 ОУ в условията на КОВИД 19 през 2021 г.

МОН:   „НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА“


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          УЧИЛИЩНИЯТ БЮФЕТ ЩЕ РАБОТИ ОТ 15 СЕПТЕМВРИ.  СТОЛОВАТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА НА 20.09 /ПОНЕДЕЛНИК/.  КУПОНИ МОЖЕ ДА СИ ЗАКУПИТЕ СУТРИНТА НА 17.09 /ПЕТЪК/ ИЛИ 20.09 /ПОНЕДЕЛНИК/ НА  ВХОДА НА УЧИЛИЩЕТО.  ЦЕНАТА НА КУПОНА Е 3,00 ЛЕВА ЗА ТРИСТЕПЕННО МЕНЮ /ПЪРВО, ВТОРО, ТРЕТО/ И ХЛЯБ.  БЕЗПЛАТНИТЕ ЗАКУСКА/ПЛОД/МЛЯКО  ЗАПОЧВАТ ДА СЕ РАЗДАВАТ ОТ 1 ОКТОМВРИ.

          ПОЖЕЛАВАМЕ ЗДРАВА И УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!

                                                                        МК Трейдинг ЕООД

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

 СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-296/09.09.2021г., вх. № РУО1-28542/09.09.2021 г., Ви информирам, че в министерството на образованието и науката е  постъпило писмо, вх. № 0211-296/31.08.2021 г., от главния държавен здравен инспектор с указания за началото на учебната година във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в условията на настоящото разпространение на COVID-19 и неговите варианти в страната, здравно-профилактичната карта да детето или ученика следва да се предостави по служебен път на училищата/детските градини (напр. по електронна поща), а при невъзможност да бъде изискана на хартиен носител от медицинските специалисти в образователните институции до края на календарната 2021 г.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за