Седмично меню за обяд – 05.10 – 09.10.2020г.


Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст
при обявяване на извънредно положение или извънредна
епидемична обстановка

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

СЪОБЩЕНИЕ

        Уважаеми родители, училищната столова ще започне работа от 28.09 /понеделник/. Купони може да си купите в петък  сутринта – 25.09 и в понеделник сутринта,  28.09.2020г., когато водите децата си на училище. Купоните ще се продават в помещението на портиера при входа на училището при спазване на противоепидемичните мерки. Цената на купона е 3,00 лева. Въвеждането на електронни купони е съпроводено със закупуване на магнитни карти за децата и с месечна такса за родителите, която би оскъпила купона с около 0,20 лв., които средства ще отидат за поддръжка на платформата от външна софтуерна фирма и нямат отношение към предлаганата храна. За да избегнем струпвания на родители при закупуване на купони, предлагаме възможност учениците да си ги купуват самостоятелно от училищния бюфет в дните петък и понеделник по време на междучасията. Съобразно противоепидемичните инструкции учениците ще се хранят в класните си стаи и ще им бъде осигурено основно ястие, десерт и хляб  в еднократна опаковка, с еднократни прибори, салфетки и торбичка.

Уважаеми родители, още с началото на учебния процес на 16.09.2020г. стартирахме и предоставянето на подкрепителна закуска за учениците от първи до четвърти клас. За удобство на учениците при снабдяването им с вода, пресни закуски и сандвичи, от 16.09 работи и училищният бюфет при спазване на противоепидемичните мерки – разминаване на междучасията на учениците, за да няма струпвания, осигуряване на дезинфекционни материали и извършване на педиодична дезинфекция на повърхности, работа с маски за лице, ръкавици и подходящо работно облекло.

МК ТРЕЙДИНГ ЕООД – фирмата, осигуряваща храненето в 61 ОУ

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители,

Напомням Ви, че съгласно указанията на РЗИ и приетите правила в училище, с цел опазване живота и здравето на учениците и учителите,

болни деца или деца с оплаквания

НЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ НА УЧИЛИЩЕ.

Отговорността на родителите и учителите  е голяма,

взаимното сътрудничество родители – учители  е  необходимост.

                Пазете се и бъдете здрави!

                                                                                  От Ръководството

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители,

Изправени сме пред неочаквано предизвикателство,  наречено КОВИД – 19 , с което сме длъжни да се съобразяваме и да променяме  гъвкаво досегашния си начин на организация и общуване.

С цел избягване на струпване на много хора пред училището, в двора на училището  и в самото училище, с грижа за живота и здравето на децата още от първия учебен ден, Ви уведомяваме:

Учебната 2020/2021г ще бъде открита на 15.09.2020г от 9.30 часа в двора на училището в присъствието на ученици от първи и пети клас при спазване на всички мерки –  дистанция и носене на маски. Предвид обстоятелствата родители няма да бъдат допускани в класните стаи.

Всички останали ученици, заедно с класните ръководители,  ще проведат онлайн час на класа от 11.00 часа, когато могат да изгледат специално подготвеното за тях видео тържество –  https://youtu.be/8CgorsXQ3XA.

На 16.09.2020г всички ученици започват присъствено училище, съгласно утвърдената седмична програма и дневно разписание на часовете. През този ден учениците ще бъдат запознати с новите правила за обучение в условията на КОВИД – 19 и ще направим плавен преход към същинския учебен процес.

УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!

Екип на 61 ОУ

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Правила за работа в условията на COVID-19

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,

На 08.09.2020г ще се проведат родителски срещи за начален етап, както следва:

  • От 18.00 часа за първи и втори клас
  • От 18.15 часа – за трети клас
  • От 18.30 часа – за четвърти клас

На 09.09.2020г ще се проведат родителски срещи за прогимназиален етап, както следва:

  • От 18.00 часа за пети клас
  • От 18.15 часа – за шести клас
  • От 18.30 часа – за седми клас

Разчитаме на Вас да спазвате необходимите противоепидемиологични мерки – носене на маски и спазване на дистанция.

                                                                                                               От Ръководството

Готови ли сме за учебната година_

Безопасност в мрежата

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

На 11.08.2020г. и 12.08.2020г. Ръководството на училището проведе  срещи с Обществения съвет и родители във връзка с предложения проект за организация на учебния процес през новата учебна 2020/2021г. След изслушване на всички мнения и разисквания, с цел равнопоставеността на всички ученици в училище, съобразявайки се с изискванията за КОВИД 19 и наличния брой класни стаи, дневният режим за новата учебна година ще бъде както следва:

 • Първи срок:   Първа смяна – ще се обучават учениците от 1,2,3,4 и 7 клас

   Втора смяна – ще учат учениците от 5 и 6 клас и групите за занималня.

 • Втори срок:  Първа смяна – ще се обучават учениците от 1,2,5 и 6 клас

 Втора смяна – ще учат учениците от 3,4 и 7 клас.

  От Ръководството

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Линк към произведенията за лятно четене за 5-ти клас : https://view.genial.ly/5cdaf4f6482f4d0f41e6b037/horizontal-infographic-lists-chetivo-za-vakanciyata-5-klas

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за