Уважаеми родители,

Изправени сме пред неочаквано предизвикателство,  наречено КОВИД – 19 , с което сме длъжни да се съобразяваме и да променяме  гъвкаво досегашния си начин на организация и общуване.

С цел избягване на струпване на много хора пред училището, в двора на училището  и в самото училище, с грижа за живота и здравето на децата още от първия учебен ден, Ви уведомяваме:

Учебната 2020/2021г ще бъде открита на 15.09.2020г от 9.30 часа в двора на училището в присъствието на ученици от първи и пети клас при спазване на всички мерки –  дистанция и носене на маски. Предвид обстоятелствата родители няма да бъдат допускани в класните стаи.

Всички останали ученици, заедно с класните ръководители,  ще проведат онлайн час на класа от 11.00 часа, когато могат да изгледат специално подготвеното за тях видео тържество –  https://youtu.be/8CgorsXQ3XA.

На 16.09.2020г всички ученици започват присъствено училище, съгласно утвърдената седмична програма и дневно разписание на часовете. През този ден учениците ще бъдат запознати с новите правила за обучение в условията на КОВИД – 19 и ще направим плавен преход към същинския учебен процес.

УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!

Екип на 61 ОУ

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Правила за работа в условията на COVID-19

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,

На 08.09.2020г ще се проведат родителски срещи за начален етап, както следва:

  • От 18.00 часа за първи и втори клас
  • От 18.15 часа – за трети клас
  • От 18.30 часа – за четвърти клас

На 09.09.2020г ще се проведат родителски срещи за прогимназиален етап, както следва:

  • От 18.00 часа за пети клас
  • От 18.15 часа – за шести клас
  • От 18.30 часа – за седми клас

Разчитаме на Вас да спазвате необходимите противоепидемиологични мерки – носене на маски и спазване на дистанция.

                                                                                                               От Ръководството

Готови ли сме за учебната година_

Безопасност в мрежата

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

На 11.08.2020г. и 12.08.2020г. Ръководството на училището проведе  срещи с Обществения съвет и родители във връзка с предложения проект за организация на учебния процес през новата учебна 2020/2021г. След изслушване на всички мнения и разисквания, с цел равнопоставеността на всички ученици в училище, съобразявайки се с изискванията за КОВИД 19 и наличния брой класни стаи, дневният режим за новата учебна година ще бъде както следва:

 • Първи срок:   Първа смяна – ще се обучават учениците от 1,2,3,4 и 7 клас

   Втора смяна – ще учат учениците от 5 и 6 клас и групите за занималня.

 • Втори срок:  Първа смяна – ще се обучават учениците от 1,2,5 и 6 клас

 Втора смяна – ще учат учениците от 3,4 и 7 клас.

  От Ръководството

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Линк към произведенията за лятно четене за 5-ти клас : https://view.genial.ly/5cdaf4f6482f4d0f41e6b037/horizontal-infographic-lists-chetivo-za-vakanciyata-5-klas

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Списък на учениците от първи клас, приети на трето класиране за учебната 2020-2021г.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Съобщение за свободни места

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Списък на учениците от първи клас, приети на второ класиране за учебната 2020-2021г.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

  Записването на учениците, приети на второ класиране, ще се извърши в периода 16.06 – 18.06.2020г вкл. до 17.00 часа. Поради провеждането на Националното външно оценяване в 7 клас на 17.06.2020г. записването ще се извършва от 14.00 до 17.00 часа.

От Ръководството

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Съобщение

Свободни места за прием в І клас

за учебната 2020/2021г.

след първо класиране

към 05.06.2020г.  – общо  9.

Напомняме Ви, че от 09.06.2020г /вторник/

до 12.06.2020г /петък/ вкл.

ще се подават заявления за участие във второто класиране.

Заявленията ще се подават

на електронен адрес: priem@ou-61.org

или в кабинета на заместник-директора.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020г., 18,00 ч.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че нашето училище се включи в нов проект „Подкрепа за успех“, в който ще бъдат включени ученици, които изпитаха обучителни затруднения по време на електронното обучение. Осигуряването на допълнително обучение ще бъде по учебните предмети БЕЛ и Математика.

                                                                                            От Ръководството

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за