ИСТОРИЯ

       Съхранило и до днес най-ценното от възрожденските традиции в просветното дело, 61 основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е едно от най-старите софийски училища. Основано е през 1893 г. За това свидетелства запазената Главна книга, в която са записани 42 ученици, разделени в четири отделения.

       До 1889 г. децата на с. Връбница ходели на училище в с. Обеля. Първите учебни занимания във Връбница започват през 1889 г. в една стара сграда до църквата, използвана за хамбар при събиране на натурални дънъци. По сведение на местния жител Генади Божилов, роден през 1897 г., първата учителка е г-жа Анастасия. Съхранена е и втората Главна книга, започната през 1897/98 г., която съдържа 100 листа и е заверена от инспектора Д. Миланов на 31.10.1898 г.

   През учебната 1945/46 г. броят на учениците достига 115. Това налага построяването на нова, по-голяма сграда. Строителството на новото училище започва през 1946 г. по инициатива на Цветан Найденов – общественик от Връбница, и дириктора на училището Димитър Христов Димитров. Използува се планът на земеделското училище от с. Садово. Строителните работници са на обществени начала. Училището се открива за учебната 1949/50 г. То е на два етажа с по 12 класни стаи, две работилници в приземния етаж, физкултурен салон, библиотека, две занимални и кабинет по музика. За оградата са използувани металните елементи, принадлежали на двореца на цар Борис ІІІ в Борисовата градина.

     На седми ноември 1961 г. село Връбница е обособено като квартал на София. Населението расте и сградата на Училището отново се оказва малка. През 1965 г. се прави надстройка като се построява третият етаж с 8 класни стаи.

       Интересна е една история, разказвана от уста на уста за нашия голям художник от чешки произход Мърквичка. Минавал той край село Връбница и се отбил в кръчмата да чуе как софийските шопи се надприказват. Примамен от неповторимата им самобитност, той останал за по-дълго. Денят превалял и край кръчмата младите започнали да играят ръченица. Дълго гледал и се възхищавал художникът на тая шопска жизненост, а впечатлението от преживяването намерило своето въплъщение в прочутото му платно “Ръченица”.

     Днес училището разполага с добре уредени кабинети, класни стаи, библиотека с видеозала, обновен физкултурен салон с фитнес уреди.

       Учителският колектив е висококвалифициран. Доказателство за това са отличните резултати на ученици от олимпиади, състезания и конкурсни изпити за прием след 7. клас. Богата и разнообразна е извънкласната дейност. Ученическият парламент работи по проекти на гражданското образование. Високи са постиженията и в спорта. Ежегодно се печелят призови места в областни състезания по баскетбол, тенис на маса и бадмингтон. В школата по шахмат се обучават ученици от 1. до 7. клас. Младите шахматисти представят достойно училището и на републикански състезания.

    Съвместно с Училищното настоятелство се работи по проекти, финансирани от Европейския съюз и Министерство на образованието и науката.

    Бивши възпитаници на 61 ОУ са научни работници, дейци на образованието, политици и журналисти. Дух на единение и връзка с традицията, на близост и топлота е запазен в квартала и училището и до днес. Това го прави различно от много други.

      Това е училището, чиито корени са в зората на новата българска държава и чието име най-младите му филизи ще носят достойно в нейното европейско бъдеще!