16 ноември е световният ден на ТОЛЕРАНТНОСТТА, обявен от ЮНЕСКО през 1995 г.

В 61 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ отбелязваме този ден и посвещаваме цялата седмица на тематични събития, с активното участие на ученици и учители от всички образователни етапи.

Изработваме презентации и информационни табла, които по творчески начин ни напомнят, че е важно да сме толерантни помежду си всеки ден.

Организираме дискусии, по време на които обсъждаме важни въпроси като: Какво означава да сме толерантни? Защо е важно да сме толерантни? Как разбираме, когато някой не е толерантен?

Ангажираме се с личен ангажимент за толерантност, защото знаем, че промяната, която искаме да видим в света, започва от всеки един от нас. А промяна често означава обсъждане на различни мнения, без негативни оценки към различна от собствената ни гледна точка, или малка крачка, която ни поставя на мястото на другия.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Дневно разписание на учебните часове за 1 – 7 клас в ОЕСР

Седмична програма за 1 и 2 клас в ОЕСР

Седмична програма за 3 и 4 клас в ОЕСР

Седмична програма за 5 – 7 клас в ОЕСР

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

ТАКА ЗАПОЧНАХМЕ УЧЕБНАТА 2021/2022г. :

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Съобщение  Уважаеми ученици и родители, Информираме Ви, че откриването на новата учебна 2021/2022г ще се извърши по график, както следва: -	От 10.00 часа за учениците от 1 клас -	От 11.30 часа за учениците от 2,3 и 4 клас -	От 13.00 часа за учениците от 5,6 и 7 клас. Очакваме Ви!                                 От Ръководството


Дневно разписание на учебните часове за 2021-2022 учебна година-първи срок

Седмично разписание на учебните часове 1-2 клас

Седмично разписание на учебните часове 3-4 клас

Седмично разписание на учебните часове 5-6 клас

Седмично разписание на учебните часове 7 клас


Правила за работа на 61 ОУ в условията на КОВИД 19 през 2021 г.

МОН:   „НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА“


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          УЧИЛИЩНИЯТ БЮФЕТ ЩЕ РАБОТИ ОТ 15 СЕПТЕМВРИ.  СТОЛОВАТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА НА 20.09 /ПОНЕДЕЛНИК/.  КУПОНИ МОЖЕ ДА СИ ЗАКУПИТЕ СУТРИНТА НА 17.09 /ПЕТЪК/ ИЛИ 20.09 /ПОНЕДЕЛНИК/ НА  ВХОДА НА УЧИЛИЩЕТО.  ЦЕНАТА НА КУПОНА Е 3,00 ЛЕВА ЗА ТРИСТЕПЕННО МЕНЮ /ПЪРВО, ВТОРО, ТРЕТО/ И ХЛЯБ.  БЕЗПЛАТНИТЕ ЗАКУСКА/ПЛОД/МЛЯКО  ЗАПОЧВАТ ДА СЕ РАЗДАВАТ ОТ 1 ОКТОМВРИ.

          ПОЖЕЛАВАМЕ ЗДРАВА И УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!

                                                                        МК Трейдинг ЕООД

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

 СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-296/09.09.2021г., вх. № РУО1-28542/09.09.2021 г., Ви информирам, че в министерството на образованието и науката е  постъпило писмо, вх. № 0211-296/31.08.2021 г., от главния държавен здравен инспектор с указания за началото на учебната година във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в условията на настоящото разпространение на COVID-19 и неговите варианти в страната, здравно-профилактичната карта да детето или ученика следва да се предостави по служебен път на училищата/детските градини (напр. по електронна поща), а при невъзможност да бъде изискана на хартиен носител от медицинските специалисти в образователните институции до края на календарната 2021 г.

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

СЪОБЩЕНИЕ за родителски срещи – 09.2021г.

Родителските срещи ще се проведат при спазване на всички противоепидемични мерки към момента /носене на предпазна маска, дезинфекция, спазване на дистанция и др./.


Разпределение на учениците от първи клас в паралелки за учебната 2021 – 2022г.:

1 а клас

1 б клас

1 в клас

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени заУважаеми родители!

Информираме Ви, че от 08.06.2021г. до 23.06.2021г. в 61.ОУ ще се провежда допълнително обучение по БЕЛ  и Математика за учениците от I до III клас включително, а от 15.06.2021г. до 30.06.2021г. – за учениците от IV клас.

Организираме и групи за занимания по интереси.

Осигурено е столово хранене за желаещите ученици, както и ученически бюфет.

Осигурено е целодневно обучение за желаещите ученици и подкрепа от Екипа за личностно развитие (психолог, логопед, педагогически съветник ) за нуждаещите се деца.

Официалното раздаване на удостоверенията за I – III клас ще бъде на 24.06.2021г. по график, който ще Ви бъде съобщен от класния ръководител, а на IV клас – 01.07.2021г.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

         Информираме Ви, че от 15.06. до 30.06.2021 год.(вкл.) в 61 ОУ за учениците от V  и  VI клас се организират групи за допълнително обучение по БЕЛ и Математика, както и по желание,  групи по Обществени и Природни науки.

                 Предаване на учебниците за учениците от V  и  VI клас ще се извърши на 14.06.2021 год.

Разписание на учебните часове в периода 15.06 – 30.06.2021г. /за учениците от 7 клас и групите за допълнително обучение в 5-6 клас/

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

 Информираме Ви, че записването на новоприетите ученици на първо класиране ще се състои от 7 до 11 юни от 8:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на училището.

Необходими документи:

 • Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование;

 • Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;

 • Лична карта на записващия родител;

                                                                 ОЧАКВАМЕ ВИ!


Информация за родителите на бъдещите първокласници:

В А Ж Н О !!!

Срокът за записване на класираните при първото класиране е от 07.06.2021 до 17.00 часа на 11.06.2021г .

Заявлението за записване може да изтеглите от секцията „Документи“ в профила на детето.

При успешни служебни проверки на заявените критерии и наличие на квалифициран електронен подпис на един от Вас, може да изпратите заявлението за записване по електронен път от профила на детето.

Право да участват в следващи класирания имат деца, които:

1) не са класирани;

2) не се запишат в обявения срок за записване;

3) са били записани и са отписани след подаване на заявление за отписване на място в училището или по електронен път.

 


Видео Книговище – Ния Миронова

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за