COVID-19

СЪОБЩЕНИЕ

      Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30702/03.11.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда, Ви уведомяваме, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование–София-град /РЦПППО–София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози от РЦПППО – София-град.

Приложение 3 към т.10

Приложение 4 към т.13

Приложение 6 към т.15

Уважаеми родители,

Напомням Ви, че съгласно указанията на РЗИ и приетите правила в училище, с цел опазване живота и здравето на учениците и учителите,

болни деца или деца с оплаквания

НЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ НА УЧИЛИЩЕ.

Отговорността на родителите и учителите  е голяма,

взаимното сътрудничество родители – учители  е  необходимост.

                Пазете се и бъдете здрави!

                                                                                  От Ръководството

Правила за работа в условията на COVID-19


Често задавани въпроси и отговори на Министерство на здравеопазването от 21 Септември 2020г.


Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст
при обявяване на извънредно положение или извънредна
епидемична обстановкаПриложение:

  1. Писмо на заместник-министър на здравеопазването на Република България.
  2. „Родителството в условията на COVID-19“ – 6 файла – файл 1файл 2файл 3файл 4файл 5файл 6.
  3. Книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“.