COVID-19

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА
СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, изменени със Заповед № РД09-4982 от 14.12.2021г.

Приложение към Заповед № РД09-4814/03.12.2021г. НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

Приложение към Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г. НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

МОН и МЗ: АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

МОН: Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, които са актуализирани съобразно новата обстановка

МОН:   „НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА“

Правила за работа на 61 ОУ в условията на КОВИД 19 през 2021

Уважаеми родители,

Напомням Ви, че съгласно указанията на РЗИ и приетите правила в училище, с цел опазване живота и здравето на учениците и учителите,

болни деца или деца с оплаквания

НЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ НА УЧИЛИЩЕ.

Отговорността на родителите и учителите  е голяма,

взаимното сътрудничество родители – учители  е  необходимост.

                Пазете се и бъдете здрави!

                                                                                  От Ръководството

Приложение 3 към т.10

Приложение 4 към т.13

Приложение 6 към т.15

Правила за работа в условията на COVID-19   – 2020г.


Често задавани въпроси и отговори на Министерство на здравеопазването от 21 Септември 2020г.


Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст
при обявяване на извънредно положение или извънредна
епидемична обстановкаПриложение:

  1. Писмо на заместник-министър на здравеопазването на Република България.
  2. „Родителството в условията на COVID-19“ – 6 файла – файл 1файл 2файл 3файл 4файл 5файл 6.
  3. Книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“.