РОБОТИКА И ПРОГРАМИРАНЕ

четвъртък       17.40 – 18.30 часа

                             18.40 – 19.30 часа