КОНТАКТИ

Директор: Елизабета Колева

 • Приемно време: понеделник 13:00 – 15:00 ч.
 • Телефон: 02 934 5489
 •                       +359 884801719
 • Заместник-директор по учебната дейност: Силвия Кръстева
 • Заместник-директор по учебната дейност:
 • Длъжностно лице по защита на личните данни:
  Радин Иванов
  телефон за контакт:+359 892299002
  е-mail: info@gdpr-bg.com
 • Адрес: София 1231, бул. „Ломско шосе“ 186
 • Email: info-2203061@edu.mon.bg
 • Контакти за подаване на сигнали за нередности и нарушения:
  02 934 5489
 • 0884801719
  Email: info-2203061@edu.mon.bg