КОНТАКТИ

Директор: Елизабета Колева

 • Приемно време: понеделник 13:00 – 15:00 ч.
 • Телефон: 02 934 5489
 •                       0884801719
 • Заместник-директор по учебната дейност: Силвия Кръстева
 • Заместник-директор по учебната дейност:
 • Длъжностно лице по защита на личните данни:
  Велин Венков Койчев
  телефон за контакт:0886 395 290
 • Адрес: София 1231, бул. „Ломско шосе“ 186
 • Email: ou_61@abv.bg
 • Контакти за подаване на сигнали за нередности и нарушения:
  02 934 5489
 • 0884801719
  Email: ou_61@abv.bg