КОНТАКТИ

Директор: Елизабета Колева

  • Приемно време: понеделник 13:00 – 15:00 ч.
  • Телефон: 02 934 5489
  •                       0884801719
  • Заместник-директор по учебната дейност: Силвия Кръстева
  • Заместник-директор по учебната дейност: Иванка Георгиева
  • Длъжностно лице по защита на личните данни:
    Велин Венков Койчев
    телефон за контакт:0886 395 290
  • Адрес: София 1231, бул. „Ломско шосе“ 186
  • Email: ou_61@abv.bg
  • Контакти за подаване на сигнали за нередности и нарушения:
    02 934 5489
  • 0884801719
    Email: ou_61@abv.bg