ПРИЕМ

В А Ж Н О !!!

Срокът за записване на класираните при първото класиране е от 07.06.2021 до 17.00 часа на 11.06.2021г .

Заявлението за записване може да изтеглите от секцията „Документи“ в профила на детето.

При успешни служебни проверки на заявените критерии и наличие на квалифициран електронен подпис на един от Вас, може да изпратите заявлението за записване по електронен път от профила на детето.

Право да участват в следващи класирания имат деца, които:

1) не са класирани;

2) не се запишат в обявения срок за записване;

3) са били записани и са отписани след подаване на заявление за отписване на място в училището или по електронен път.Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

Информираме Ви, че от 05 юли 2021г. ще започне приемът на документи за кандидатстване в пети клас.

Необходими документи:

  1. Удостоверение за завършен начален етап – оригинал
  2. Заявление по образец / от администрацията на училището/.

Документите  могат да се подават в кабинета на заместник – директора по учебна дейност

всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа.

    ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО НА 61 ОУ!


Прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022г.

СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Столична община – Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища и График на дейностите за учебната 2021/2022г.

График на дейностите за прием на ученици в Първи клас за учебната 2021/2022г.

План-прием на 61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ за учебната 2021/2022г.

Училищен учебен план за първи клас за учебната 2021/2022г.

Критерии за прием на ученици за учебната 2021/2022г.

Карта на прилежащия район на 61 ОУ

Нашето училище е нашата гордост!

Прием 1 клас – указания за родители


2020/2021г.

Декларация за предоставяне на лични данни

Критерии за прием на ученици за учебната 2020-2021г.