ПРИЕМ

Уважаеми родители,

     Ръководството на 61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Ви информира, че по административен път  ще бъдат поискани допълнителни бройки за прием на ученици в паралелките в І  клас.Съобщение

до родителите на бъдещите първокласници

      Уважаеми родители,

      Записването на първокласниците ще започне от 12:00ч. на 06.06.2022г. и ще продължи до 17:00ч. на 17.06.2022г. /с изключение на 14.06.2022 и 16.06.2022 г., дни на провеждане на НВО 7 и 10 клас/ в кабинета на заместник – директора по учебната дейност,  всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч.

Необходимо е да предоставите следните документи:

  • Удостоверение за завършена ПГ (оригинал)

  • Акт за раждане (оригинал и ксерокопие)

  • Лична карта на родител ( за справка )

Очакваме Ви!Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

Информираме Ви, че от 20 юни 2022г ще започне приемът на документи за кандидатстване в пети клас.

Необходими документи:
1. Удостоверение за завършен начален етап – оригинал
2. Заявление по образец / от администрацията на училището/.

Документите могат да се подават в кабинета на заместник – директора по учебна дейност
всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа.

 

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО НА 61 ОУ!ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ 61 ОУ ?:

Нашето училище е нашата гордост!

 

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас 2022-2023

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Решение на Столичния общински съвет

План-прием на 61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ за учебната 2022-2023г.

Прием 1 клас – указания за родители

 

Столична община публикува графика за прием на първокласници в София за учебната 2022/2023 година.

Свободните места ще бъдат обявени на 26 април 2022 г. Профилите и кандидатурите на децата могат да бъдат актуализирани от родителите от тази дата до 18:00 ч. на 5 юни, когато системата ще бъде заключена.

Първото класиране ще излезе на 6 юни, до 12:00 ч. Веднага след това започва записването на децата, което ще продължи до 17 юни, 17:00 ч.

Второто класиране излиза на 20 юни, а третото – на 27 юни. Сроковете за записване за тези класирания са съответно 24 юни и 1 юли. Ще има и 4-то класиране – на 4 юли със срок за записване до 6 юли.

И тази година класирането и подаването на документи ще се извърши електронно, чрез системата  https://kg.sofia.bg/#/home

 


Нашето училище е нашата гордост!


 

2020/2021г.

 

Декларация за предоставяне на лични данни

Критерии за прием на ученици за учебната 2020-2021г.