ПРИЕМ

 

Заявление за записване в 5 клас

Декларация – Родители

СЪОБЩЕНИЕ

 Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

 Можете да подавате документи за прием на ученици в пети клас от  22.06.2020г  /понеделник/ в кабинета на заместник – директора.

 Необходимите документи са:

  • Заявление по образец

  • Копие от удостоверението за завършен начален етап на основно образование

  • Копие от акта за раждане


ВАЖНО!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

От 02.06.  до 05.06.2020г. вкл. от 8.30 до 17.00 часа в сградата на училището ще можете да записвате учениците, приети на първо класиране. Необходимо е да предоставите оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование, копие от акта за раждане и декларацията за обработване на лични данни / в случай, че не сте ги изпратили по електронен път/.

Не е необходимо да носите оригинали на удостоверенията за постоянен и настоящ адрес, защото същите са ни  предоставени  по електронен път от районните администрации.

 

                                                               От Ръководството


ВАЖНО !

                    Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Подаване на ЗАЯВЛЕНИЕТОДекларация за предоставяне на лични данни и всички други необходими документи, съгласно раздел III – Критерии  от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще се извършва в периода

21.04.2020г до 21.05.2020г вкл.

на електронен адрес: priem@ou-61.org

Изключение правят справките  за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца, които  ще се извършват служебно от   училището, без да е необходимо да посещавате районните администрации!

На електронната поща, от която подавате документите,  ще Ви бъде изпратен входящ номер.

Класирането на всички, подали заявления, ще се извършва последователно по реда на групите, като шанс имат всички, подали документи от I до IV група вкл.

При записване се предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

                           Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Нашето училище е училище с традиции, стил и качество на образование.

Доверете се на нашия доказан професионализъм!

Нека заедно да изградим едни образовани, отговорни и достойни личности!

 

                                                                           Директор: Елизабета Колева


 


Уважаеми родители на бъдещи първокласници, от 14 май 2020г. до 21 май 2020г. включително, заявленията за кандидатстване за първи клас, освен по електронен път, могат да се приемат и на място в училището всеки работен ден от 8,30ч. до 14,00ч.


Защо трябва да изберем 61 ОУ ?

Прилежащ район на 61 ОУ за прием на ученици в Първи клас

Карта на определената за 61 ОУ прилежаща територия

Гранични прилежащи райони на училищата за прием в I клас за учебната 2020/2021 година

Заявление за записване в 1-ви клас за учебната 2020/2021г.

Декларация за предоставяне на лични данни

Критерии за прием на ученици за учебната 2020-2021г.