Прием в I клас

Уважаеми родители,

Записването на класираните ученици в І клас за учебната 2024/2025 година ще се извършва от родителите на място в училище, като се  предоставят следните  документи:

– Заявление от Системата /изтегля се от родител или на място в училище/

– Декларация за лични данни /получава се на място или се изтегля от сайта на 61 ОУ/

– Удостоверение за завършена ПГ /оригинал/.

– Акт за раждане / копие и оригинал за справка/.

– Лична карта на родител /за справка/.

– В случаите, когато служебните проверки не удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии, или при наличие на критерии, които не могат да бъдат удостоверени служебно, записването се извършва на място в училището при условие, че родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице, представи необходимите документи.

Записването на учениците за І клас, за всички класирания,  ще се извършва от 08:30 до 16:00ч.в кабинета на Заместник – директора.


Изх. № РУО1-9874/25.03.2024 г.

До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас през учебната 2024/2025 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Напомням, че свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, ще бъдат обявени на 29.04.2024 г. на сайта на  ИСОДЗ, ПГУ и I клас.  Ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден – целодневна или полудневна. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас пишете в модул „Обратна връзка“ в ИСОДЗ, ПГУ и I клас.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД


Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

    На 20.04.2024г /събота/  в  61 ОУ ще  проведем  среща с Вас – родителите на бъдещите първокласници, за да Ви представим нашето училище и да Ви запознаем с учебния план, по който ще учат Вашите деца. Ще се срещнете с началните учители, които ще водят първите класове; ще Ви разясним  електронната система за кандидатстване; ще отговорим на всичките въпроси, които Ви интересуват.

    За по-добрата организация предлагаме следния часови график:

       • Първа група – от 10.00 до 10.20 часа
       • Втора група – от 10.30 до 10.50 часа

                                                                                                    От Ръководството


 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ 61 ОУ ?:

Нашето училище е нашата гордост!


 


План-прием на 61 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ за 1 клас за учебната 2024-2025 год.


График на дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в първи клас в общинските в общинските училища на територията на Столична община за 2024 година


Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Решение на Столичния общински съвет

Критерии и необходими документи към тях за прием на ученици, кандидатстващи за 1 клас в 61 ОУ

Карта на прилежащия район на 61 ОУ

Прием 1 клас – указания за родители

 

Д е к л а р а ц и я за съгласие на родител за обработване лични данни на деца за образователни цели