Свободни места

Свободни места за прием на ученици за учебната 2021/2022г.

към 21.07.2021г.

                       1 клас – няма свободни места

                       2 клас – няма свободни места

                       3 клас – 1  свободно място

                       4 клас – 2 свободни места

                       5 клас – 1 свободно място

                       6 клас – няма свободни места

                       7 клас – 4 свободни места

 

Необходими документи:

  1. Заявление по образец .
  2. Документ за постоянен/настоящ адрес на ученика.
  3. Копие от документ за завършен клас/етап или разпечатка на ученическия бележник от електронния дневник.
  4. Копие от акт за раждане на ученика.

Свободни места за прием на ученици за учебната 2021/2022г.

към 01.07.2021г.

                       1 клас – няма свободни места

                       2 клас – няма свободни места

                       3 клас – 3  свободни места

                       4 клас – 4 свободни места

                       5 клас – 8 свободни места

                       6 клас – няма свободни места

                       7 клас – 4 свободни места

 

Необходими документи:

  1. Заявление по образец .
  2. Документ за постоянен/настоящ адрес на ученика.
  3. Копие от документ за завършен клас/етап или разпечатка на ученическия бележник от електронния дневник.
  4. Копие от акт за раждане на ученика.