Свободни места

Свободни места за прием на ученици

за учебната 2024/2025г.

към 15.07.2024г.

                       1 клас – няма свободни места

                       2 клас – няма свободни места

                       3 клас – няма свободни места

                       4 клас – няма свободни места

                       5 клас – 1 свободно място

                       6 клас – 1 свободно място

                       7 клас – 1 свободно място


Свободни места за прием на ученици
за учебната 2023/2024г
към 07.08.2023г

1клас – няма свободни места
2 клас – няма свободни места
3 клас – няма свободни места
4 клас – няма свободни места
5 клас – 1 свободно място
6 клас – няма свободни места
7 клас – 8 свободни места

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец / от училището/.
2. Документ за постоянен/настоящ адрес на ученика.
3. Копие от документ за завършен клас/етап или разпечатка на ученическия бележник от електронния дневник.
4. Копие от акт за раждане на ученика.


Свободни места за прием на ученици
за учебната 2023/2024г
към 15.06.2023г

1клас – няма свободни места
2 клас – няма свободни места
3 клас – няма свободни места
4 клас – няма свободни места
5 клас – 12 свободни места
6 клас – няма свободни места
7 клас – 9 свободни места

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец / от училището/.
2. Документ за постоянен/настоящ адрес на ученика.
3. Копие от документ за завършен клас/етап или разпечатка на ученическия бележник от електронния дневник.
4. Копие от акт за раждане на ученика.


Свободни места за прием на ученици за учебната 2022/2023г

към 18.07.2022г

 

                       1клас – няма свободни места

                       2 клас – няма свободни места

                       3 клас – няма  свободни места

                        4 клас – няма  свободни места

                        5 клас – 2 свободни места

                        6 клас – 2 свободни места

                        7 клас – няма свободни места

 

Необходими документи:

 1. Заявление по образец / от училището/.
 2. Документ за постоянен/настоящ адрес на ученика.
 3. Копие от документ за завършен клас/етап или разпечатка на ученическия бележник от електронния дневник.
 4. Копие от акт за раждане на ученика.


Свободни места за прием на ученици за учебната 2021/2022г.

към 21.07.2021г.

                       1 клас – няма свободни места

                       2 клас – няма свободни места

                       3 клас – 1  свободно място

                       4 клас – 2 свободни места

                       5 клас – 1 свободно място

                       6 клас – няма свободни места

                       7 клас – 4 свободни места

 

Необходими документи:

 1. Заявление по образец .
 2. Документ за постоянен/настоящ адрес на ученика.
 3. Копие от документ за завършен клас/етап или разпечатка на ученическия бележник от електронния дневник.
 4. Копие от акт за раждане на ученика.

Свободни места за прием на ученици за учебната 2021/2022г.

към 01.07.2021г.

                       1 клас – няма свободни места

                       2 клас – няма свободни места

                       3 клас – 3  свободни места

                       4 клас – 4 свободни места

                       5 клас – 8 свободни места

                       6 клас – няма свободни места

                       7 клас – 4 свободни места

 

Необходими документи:

 1. Заявление по образец .
 2. Документ за постоянен/настоящ адрес на ученика.
 3. Копие от документ за завършен клас/етап или разпечатка на ученическия бележник от електронния дневник.
 4. Копие от акт за раждане на ученика.