Архив на: ou61

Дневно разписание на учебните часове в условията на обучение в електронна среда от разстояние за І-ІV клас Седмично разписание на -І-ІІ клас Седмично разписание на -ІІІ-ІV клас Дневно разписание прогимназиален етап 2 срок ОРЕС Седмично разписание прогимназиален етап 2 срок … Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка със заповед РД-01-112/ 11.03.2021 на на директора на СРЗИ и заповед № РД-09-604/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас, считано от … Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Честит 3-ти март! 2 в клас, 61 ОУ гр.София      

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители, Във връзка с началото на втория учебен срок,  епидемиологичната обстановка в страната и писмо № РД – 01 – 52/26.01.2021г на Министъра на здравеопазването, Ви информираме за следната организация на учебната дейност в 61 ОУ: Започваме със Седмична … Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Здравейте, скъпи родители!   Ситуацията на епидемия поставя пред вас редица въпроси, възникващи поради промените на първичния жизнен ритъм на  всяко семейство. Налага  се да се адаптираме към новите обстоятелства и да продължим да поддържаме нормален начин на живот. Но … Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители, В секция „Обучение в електронна среда от разстояние“ се запознайте с всички актуални документи – седмична програма, разписание на часовете, график за консултациите и др в периода на обучението в електронна среда от разстояние. Бъдете здрави!

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

Уважаеми родители, В периода 16.11. – 27.11.2020г. учениците от пети клас ще се обучават присъствено – първа смяна, а учениците в шести и седми клас  – електронно от разстояние, първа смяна. Прилагаме нова седмична програма за този период и нов … Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за

                                           С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 11 ноември 2020 г., бе проведено онлайн заседание на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на … Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментарите са изключени за