С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 19.04.2017г от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за първи клас, трети клас и 2в и 2г клас.

На 26.04.2016г. от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за всички останали класове.

На родителите от 4 и 7 клас ще бъдат разяснени подробности относно предстоящите Национални външни оценявания в тези класове.

                                                                                           От Ръководството

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.