С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На  30. 05. 2019 година/четвъртък/

от 18.00 часа ще се проведе

родителска среща за

седми  клас

 при следния

Дневен ред:

 1.  Запознаване на родителите с изискванията за провеждане на Националното външно оценяване  – 2019г.
 2.  Разни – организационни дейности във връзка с приключване на учебната година.

                                                            Директор: Ел.КолеваВАЖНО! 

Информация за предстоящото НВО в 7 клас – виж в  секция „Учебен процес“ – „Национално външно оценяване“


 

График на часовете за дните от Националното външно оценяване – ІVклас – 09.05.2019г.; 10.05.2019г.; 14.05.2019г.; 16.05.2019г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ ЗА ГРАФИКА НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ И НЕУЧЕБНИТЕ ДНИ ДО КРАЯ НА М.МАЙ 2019 ГОД.:

 • 26.04. – 29.04.2019 год.вкл – Великденска ваканция
 • 09.05.; 10.05.; 14.05. и 16.05.2019 год. – провеждане на НВО – IV клас.

За целта на тези дати учебните смени ще бъдат обърнати, както следва:

 • Начален етап – сутрин;
 • Прогимназиален eтап – следобяд;
 • 13.05.2019 год. – Патронен празник – неучебен ден
 • 17.05. до 23.05.2019 год. – зелено училище; На 17.05. и на 20.05.2019г. учениците от 1 – 7 клас ще учат сутрин, занималните – следобяд
 • 21.05. и 23.05.2019 год. – неучебни дни – ДЗИ;
 • 22.05.2019 год. – спортен празник;
 • 24.05.2019 год. – шествие по случай празника;
 • 27.05.2019год – неучебен ден, след изборите
 • 31.05.2019 год. – край на учебната година за начален етап

От РъководствотоПубликувано в Uncategorized. Постоянна връзка.