ВАЖНО !

                    Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Подаване на ЗАЯВЛЕНИЕТОДекларация за предоставяне на лични данни и всички други необходими документи, съгласно раздел III – Критерии  от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще се извършва в периода

21.04.2020г до 21.05.2020г вкл.

на електронен адрес: priem@ou-61.org

Изключение правят справките  за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца, които  ще се извършват служебно от   училището, без да е необходимо да посещавате районните администрации!

На електронната поща, от която подавате документите,  ще Ви бъде изпратен входящ номер.

Класирането на всички, подали заявления, ще се извършва последователно по реда на групите, като шанс имат всички, подали документи от I до IV група вкл.

При записване се предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

                           Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Нашето училище е училище с традиции, стил и качество на образование.

Доверете се на нашия доказан професионализъм!

Нека заедно да изградим едни образовани, отговорни и достойни личности!

 

                                                                           Директор: Елизабета Колева


За повече информация можете да посетите секция  ПРИЕМ в 1-ви клас

За да разгледате нашето училище, можете да посетите секция  ГАЛЕРИЯПубликувано в Uncategorized. Постоянна връзка.