С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че нашето училище се включи в нов проект „Подкрепа за успех“, в който ще бъдат включени ученици, които изпитаха обучителни затруднения по време на електронното обучение. Осигуряването на допълнително обучение ще бъде по учебните предмети БЕЛ и Математика.

                                                                                            От Ръководството

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.