СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

На 11.08.2020г. и 12.08.2020г. Ръководството на училището проведе  срещи с Обществения съвет и родители във връзка с предложения проект за организация на учебния процес през новата учебна 2020/2021г. След изслушване на всички мнения и разисквания, с цел равнопоставеността на всички ученици в училище, съобразявайки се с изискванията за КОВИД 19 и наличния брой класни стаи, дневният режим за новата учебна година ще бъде както следва:

  • Първи срок:   Първа смяна – ще се обучават учениците от 1,2,3,4 и 7 клас

   Втора смяна – ще учат учениците от 5 и 6 клас и групите за занималня.

  • Втори срок:  Първа смяна – ще се обучават учениците от 1,2,5 и 6 клас

 Втора смяна – ще учат учениците от 3,4 и 7 клас.

  От Ръководството

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.