СЪОБЩЕНИЕ

        Уважаеми родители, училищната столова ще започне работа от 28.09 /понеделник/. Купони може да си купите в петък  сутринта – 25.09 и в понеделник сутринта,  28.09.2020г., когато водите децата си на училище. Купоните ще се продават в помещението на портиера при входа на училището при спазване на противоепидемичните мерки. Цената на купона е 3,00 лева. Въвеждането на електронни купони е съпроводено със закупуване на магнитни карти за децата и с месечна такса за родителите, която би оскъпила купона с около 0,20 лв., които средства ще отидат за поддръжка на платформата от външна софтуерна фирма и нямат отношение към предлаганата храна. За да избегнем струпвания на родители при закупуване на купони, предлагаме възможност учениците да си ги купуват самостоятелно от училищния бюфет в дните петък и понеделник по време на междучасията. Съобразно противоепидемичните инструкции учениците ще се хранят в класните си стаи и ще им бъде осигурено основно ястие, десерт и хляб  в еднократна опаковка, с еднократни прибори, салфетки и торбичка.

Уважаеми родители, още с началото на учебния процес на 16.09.2020г. стартирахме и предоставянето на подкрепителна закуска за учениците от първи до четвърти клас. За удобство на учениците при снабдяването им с вода, пресни закуски и сандвичи, от 16.09 работи и училищният бюфет при спазване на противоепидемичните мерки – разминаване на междучасията на учениците, за да няма струпвания, осигуряване на дезинфекционни материали и извършване на педиодична дезинфекция на повърхности, работа с маски за лице, ръкавици и подходящо работно облекло.

МК ТРЕЙДИНГ ЕООД – фирмата, осигуряваща храненето в 61 ОУ

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.