С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На 11 ноември 2020 г., бе проведено онлайн заседание на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV (Covid-19). Бяха взети следните решения:
1.„….Предлага на директора на Столичната регионална здравна инспекция, да упражни правомощията си по чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето и да издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Столична община, а именно:
1.1. За срок от 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 8 /осми/ до 12 /дванадесети/ клас включително.
1.2 За срок от 13 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 6 /шести/ и 7 /седми/ клас.


Уважаеми родители,

В тази връзка Ви информирам за следното:

На 13.11.2020г учебният процес в 61 ОУ ще протече по утвърдената седмична програма. Учениците от 5 клас ще имат присъствени учебни часове, а учениците от 6 и 7 клас ще преминат на обучение в електронна среда до 27.11.2020г вкл. Прилагаме разписанието на часовете за 13.11.2020г.

 Учениците от начален етап ще се обучават присъствено по утвърдената седмична програма и график на часовете.

Очаквайте повече информация за обучението в периода 16.11 – 27.11 2020г на сайта на училището – нова седмична програма и нов график на учебните часове.                                            

                                                                            От Ръководството

Дневно разписание на учебните часове в условия на ОЕСР

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.