Уважаеми родители,

Във връзка с началото на втория учебен срок,  епидемиологичната обстановка в страната и писмо № РД – 01 – 52/26.01.2021г на Министъра на здравеопазването, Ви информираме за следната организация на учебната дейност в 61 ОУ:

  • Започваме със Седмична програма на учебните часове за периода от 04.02.2021г до 17.03.2021г вкл, както и график на часовете. При този вариант  всички ученици ще учат първа смяна, с начало на учебните часове –  8,30 часа.

Спазваме определения график от писмото на Министъра на здравеопазването, а именно:

  • от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;
  • от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас;
  • от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас.
  • Разработили сме и Седмична програма на учебните часове – вариант Б – когато се разреши присъствено обучение за всички ученици в училище. Тогава  преминаване към двусменен режим на обучение и нов  график на часовете.

                                                                                                        От Ръководството

Дневно разписание на учебните часове от от 04.02. – 17.03.2021г вкл. – ОЕСР

Дневно разписание на учебните часове за ІІ срок от 04.02. – 17.03.2021г вкл.

Седмично разписание Прогимназиален етап – 2 срок вар.А от 04.02. – 17.03.2021г вкл. 

Седмично разписание 2 срок Начален Етап 1-2 клас от 04.02. – 17.03.2021г вкл. 

Седмично разписание 2 срок Начален етап 3-4 клас от 04.02. – 17.03.2021г вкл. Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.