С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със заповед РД-01-112/ 11.03.2021 на на директора на СРЗИ и заповед № РД-09-604/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас, считано от 12.03.2021г. до 26.03.2021г. /включително/. Учебните занятия ще се провеждат от разстояние в електронна среда.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        На 17.03.2021г. ще се проведат родителски срещи за начален етап /1-4 клас/ от 19.00 часа в платформата Microsoft Teams.

        На 18.03.2021г. ще се проведат родителски срещи за прогимназиален етап /5-7 клас/ от 19.00 часа в платформата Microsoft Teams.

                                                                                         От Ръководството

 

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.