Дневно разписание на учебните часове за периода_27.05-28.05.2021г.


„Класът на госпожа Весела Бангеева от 61 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в София е сред отличените тази учебна година. Учителката работи с „Книговище“ от създаването на платформата през 2019 г. В трети клас някои от учениците ѝ все още имат затруднения с техниката на четене, но с „Книговище“ това се променя. Учителката насочва децата, за които обемите на художествените произведения са непосилни, към научнопопулярната литература и енциклопедиите – и специално отредената им секция в „Книговище“.

„За кратко те изгладиха проблемите с четенето и започнаха да четат с изключително желание. Мотивацията им неколкократно се повиши“, споделя госпожа Бангеева. След година са неузнаваеми: 4Б клас става „Клас на месеца“ за септември 2020 година.“

Извадка от бюлетина на „Книговище“ и фондация „Америка за България“, за коята г-жа Бангеева, главен учител в 61 ОУ даде специално интервю

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.