16 ноември е световният ден на ТОЛЕРАНТНОСТТА, обявен от ЮНЕСКО през 1995 г.

В 61 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ отбелязваме този ден и посвещаваме цялата седмица на тематични събития, с активното участие на ученици и учители от всички образователни етапи.

Изработваме презентации и информационни табла, които по творчески начин ни напомнят, че е важно да сме толерантни помежду си всеки ден.

Организираме дискусии, по време на които обсъждаме важни въпроси като: Какво означава да сме толерантни? Защо е важно да сме толерантни? Как разбираме, когато някой не е толерантен?

Ангажираме се с личен ангажимент за толерантност, защото знаем, че промяната, която искаме да видим в света, започва от всеки един от нас. А промяна често означава обсъждане на различни мнения, без негативни оценки към различна от собствената ни гледна точка, или малка крачка, която ни поставя на мястото на другия.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.