Благотворителна инициатива

„Деца помагат на деца“

за събиране и изпращане на хуманитарна помощ

 за децата от българските неделни училища в Украйна

Уважаеми колеги, ученици, родители,

В духа на европейската солидарност и общите исторически корени, 61 ОУ се присъединява към благотворителната инициатива, организирана от  МОН и Българския червен кръст (БЧК) – „Деца помагат на деца“, защото благотворителността е сред водещите ценности, в които се възпитават учениците на 61 ОУ. Ние вярваме, че отново ще се обединим и ще покажем човешка съпричастност към децата на Украйна, децата, обичащи България и посещаващи с вдъхновение българските неделни училища.

В Украйна функционират 63 български неделни училища с изучаване на български език, история и география на България, култура и фолклор към 24 организации на българи в Украйна. Представители на организациите на българи в Украйна, към които функционират българските неделни училища са в Киевска, Лвовска, Одеска, Николаевска и Запорожка област, които се нуждаят от храни, хигиенни материали, продукти от първа необходимост, съгласно предоставения ни списък.

Благотворителната инициатива „Деца помагат на деца“ в 61 ОУ ще се проведе на 22.03.2022г. (вторник) от 8.00 до 16.00 часа. Даренията е необходимо да бъдат съобразени с обявения списък.

                                                              ЕКИП ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ КЪМ 61 ОУ


Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.