ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

Свободни места за прием в І клас за учебната 2017/2018г.

след Първо класиране към 08.06.2017г. – общо 17 места.

Съгласно писмо на РУО-София-град с изх.№РУО1-12927/06.2017г., както и в изпълнение на т.5.2 от  Системата за прием на ученици в І клас,

родителите на бъдещите първокласници подават заявления в желаните от тях училища за участие във Второ класиране,

 при наличие на свободни места в тях.

Подаването на заявления и документи към тях ще се извърши

в периода 09.06 – 12.06.2017г. вкл.

в стая №1, ет.1 в сградата на училището

от 8:30 до 16:30ч.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.