СЪОБЩЕНИЕ

Записването на учениците от

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ще се извърши в

периода от 05.06.2017г до 07.06.2017г. вкл.

от 8.30 – 17.30 часа в стая №1, ет.1 в сградата на училището.

 

При записването  да се представя

ОРИГИНАЛА на удостоверението за завършена подготвителна група.

 

                                     От Ръководството


Списък на класираните ученици за първи клас за учебната 2017-2018г. – първо класиране

 

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.