Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

 Информираме Ви, че записването на новоприетите ученици на първо класиране ще се състои от 7 до 11 юни от 8:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на училището.

Необходими документи:

  • Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование;

  • Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;

  • Лична карта на записващия родител;

                                                                 ОЧАКВАМЕ ВИ!


Информация за родителите на бъдещите първокласници:

В А Ж Н О !!!

Срокът за записване на класираните при първото класиране е от 07.06.2021 до 17.00 часа на 11.06.2021г .

Заявлението за записване може да изтеглите от секцията „Документи“ в профила на детето.

При успешни служебни проверки на заявените критерии и наличие на квалифициран електронен подпис на един от Вас, може да изпратите заявлението за записване по електронен път от профила на детето.

Право да участват в следващи класирания имат деца, които:

1) не са класирани;

2) не се запишат в обявения срок за записване;

3) са били записани и са отписани след подаване на заявление за отписване на място в училището или по електронен път.

 


Видео Книговище – Ния Миронова

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.