Уважаеми родители!

Информираме Ви, че от 08.06.2021г. до 23.06.2021г. в 61.ОУ ще се провежда допълнително обучение по БЕЛ  и Математика за учениците от I до III клас включително, а от 15.06.2021г. до 30.06.2021г. – за учениците от IV клас.

Организираме и групи за занимания по интереси.

Осигурено е столово хранене за желаещите ученици, както и ученически бюфет.

Осигурено е целодневно обучение за желаещите ученици и подкрепа от Екипа за личностно развитие (психолог, логопед, педагогически съветник ) за нуждаещите се деца.

Официалното раздаване на удостоверенията за I – III клас ще бъде на 24.06.2021г. по график, който ще Ви бъде съобщен от класния ръководител, а на IV клас – 01.07.2021г.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

         Информираме Ви, че от 15.06. до 30.06.2021 год.(вкл.) в 61 ОУ за учениците от V  и  VI клас се организират групи за допълнително обучение по БЕЛ и Математика, както и по желание,  групи по Обществени и Природни науки.

                 Предаване на учебниците за учениците от V  и  VI клас ще се извърши на 14.06.2021 год.

Разписание на учебните часове в периода 15.06 – 30.06.2021г. /за учениците от 7 клас и групите за допълнително обучение в 5-6 клас/

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.